Kaupunginhallituksen kokouksessa valtuutettujen aloitteita

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 19.11.2018 suuren määrän valtuustoryhmien ja valtuutettujen aloitteisiin laadittuja aloitevastauksia. Kaikki aloitteet sekä niihin laaditut vastaukset ovat luettavissa kokouksen esityslistalta.

Kaupunginhallituksen kokouksessa aloitevastauksiin esitetyt vastaehdotukset ja palautusehdotukset sekä äänestykset ovat luettavissa kokouksen päätöstiedotteessa.

Aloitteiden käsittely jatkuu seuraavassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.11.2018, lukuun ottamatta niitä aloitteita, jotka päätettiin jättää vielä pöydälle. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Lausunto UMO-säätiön sääntömuutoksesta

Varsinaisina kaupunginhallituksen päätösasioina käsiteltiin muun muassa UMO-säätiö sr:n pyytämää lausuntoa säätiön sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutoksen myötä säätiön ylläpitämän orkesterin nimeksi tulisi UMO Helsinki Jazz Orchestra. Sääntömuutoksen tavoitteena on UMOn toiminnan varmistaminen ja orkesterin taloudellisen tilanteen parantaminen. Sääntömuutoksen myötä myös säätiön hallituksen kokoonpanoa laajennetaan ja sen toimikausi pidennetään kaksivuotiseksi. Säätiön sääntömuutos on mahdollista toteuttaa kaupungin lausunnon jälkeen.

Torikortteleita kehitetään

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön 1 910 000 euroa kaupungintalokortteleiden kehittämishankkeiden toteuttamiseen.

Kehittämishankkeisiin sisältyy muun muassa torikortteleiden ensimmäisen kerroksen myymälätilojen muutostöitä, julkisivuvalaistus ja opasteiden yleissuunnitelma sekä muita kaupungintalokortteleiden kehittämisen edellyttämiä muutostöitä.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa täällä.
 
 
JAA