Kaupungintalon aula ja Helsinki-tunnus

Kaupunginhallitukselta lausunto suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.9. antaa lausunnon oikeusministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla. Periaatepäätöksessä linjataan Suomen demokratiapolitiikan yhteinen päämäärä ja seitsemän keskeistä tavoitetta, joita hallitus ja ministeriöt yhdessä sitoutuvat edistämään. Yhteisellä demokratiapolitiikalla pyritään edistämään sitä, että ihmisten poliittiset ja kansalaisoikeudet toteutuvat Suomessa yhdenvertaisesti, eikä ketään jätetä yhteiskunnan ulkopuolelle.

Kaupunginhallituksen lausunnossa todetaan, että periaatepäätöksen keskeiset linjaukset ovat relevantteja ja hyvin perusteltuja, ja että niihin sisältyvät toimenpide-ehdotukset ovat kannatettavia. Demokratialla on tärkeä rooli turvallisuuden ja yhteiskunnallisen luottamuksen ylläpitäjänä. On kannatettavaa, että periaatelinjauksissa ja toimenpiteissä katsotaan riittävän pitkälle tulevaan ja sitoudutaan pitkäjänteiseen vaalikaudet ylittävään kehittämistyöhön.

Helsinki jatkaa Nordic Safe Cities -verkoston jäsenenä

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Helsingin jäsenyyttä Nordic Safe Cities -verkostossa, jonka jäsenenä kaupunki on ollut vuodesta 2016 alkaen. Verkosto saattaa yhteen pohjoismaisia kaupunkeja vahvistamaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa turvallisuusosaamisen sekä yhteiskunnallisen resilienssin kasvattamiseksi. Temaattisesti verkosto keskittyy polarisaation, vihapuheen, ääriajattelun ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Jäsenistö muodostuu pohjoismaisista pääkaupungeista sekä muista Helsingille oleellisista verrokkikaupungeista.

Kyseessä on Helsingin turvallisuustyön kannalta merkittävin kaupunkien välinen verkosto, joka tarjoaa Helsingille tärkeää vertaisoppia, räätälöityä asiantuntija-apua, hyödyllisiä kontakteja ja näkyvyyttä korkean profiilin tapahtumissa.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.