Ilmakuva Helsingistä / kuvaaja: 110th Street Productions.

Kaupungin yritysvuokralaisten vuokravapautukset jatkuvat kesäkuun loppuun asti

Helsingin kaupunki linjasi maaliskuun lopussa, että se vapauttaa yritysvuokralaisensa liikehuoneistojen, muiden liiketilojen ja toripaikkojen vuokranmaksusta ajalla 1.4.–30.6.2020.

Vuokrasta vapauttamisen jatkamiselle ei valtion linjausten pohjalta ole perusteita enää kesäkuun jälkeen. Valtio on poistanut koronaepidemian aiheuttamia rajoituksia ja tukee yrityksiä useilla eri tukimuodoilla. Nämä tuet ovat yrityksille ensisijaisia ja kaupungin myöntämä lisätuki tulisi vähennettäväksi valtion yrityksille myöntämistä tukimääristä. Kaupungilla ei ole enää juridisia mahdollisuuksia myöntää tukea.

Keskiviikkona 17. kesäkuuta kaupunki kuitenkin päätti, että yrittäjän pyynnöstä voidaan myöntää kolme kuukautta maksuaikaa 1.7.–30.9.2020 erääntyviin vuokriin. Maksujärjestelyn aikana vuokrille ei kerry korkoa. Tämä tuo taloudellista helpotusta yritykselle esimerkiksi siksi ajaksi, jolloin se odottaa valtion tukiohjelmien mukaisten tukien maksatusta.

Kaupunki tulee lisäksi arvioimaan poikkeusmahdollisuuksia kulttuuri-, liikunta- ja innovaatiotoimijoiden tukemiseksi. Nämä alat on erikseen mainittu poikkeuksina EU:n valtiontukisääntelyssä. Myös esimerkiksi tapahtumajärjestäjiä koskevia aluevuokrien vuokrahelpotuksia ja vuokrakäytäntöjen yhtenäistämistä tullaan käsittelemään vielä kesäkuun aikana.