Kolme ihmistä katsovat yhdessä kännykkää.

Kaupungin työntekijöiden työterveyspalveluiden kilpailutus on käynnistynyt

Helsingin kaupunki on lähettänyt julkaistavaksi työterveyspalveluiden hankintailmoituksen. Julkaisun myötä laatukilpailutus työterveyspalveluiden hankinnasta on virallisesti käynnistynyt.

Kilpailutuksen tavoitteena on tarjota kaupungin henkilöstölle laadukas, vaikuttava ja alueellisesti kattava työterveyspalveluiden palveluverkosto, laajemmat aukioloajat sekä laadukkaat digitaaliset palvelut osana palveluvalikoimaa. 

Neuvottelut käydään loppuvuodesta, päätös tehdään keväällä 

Hankintamenettelynä käytetään itsemääriteltyä neuvottelumenettelyä. Neuvottelut kilpailutukseen osallistuvien palveluntuottajien kanssa käydään marras-joulukuussa, jolloin tarkentuu myös työterveyspalveluiden tarkempi sisältö. Vuoropuhelu neuvottelussa auttaa rakentamaan tarkoituksenmukaiset palvelut, jotka tulevat lopullisen tarjouspyynnön sisällöksi.

Tarjouskilpailun jälkeen, keväällä 2023, on edessä vertailu- ja päätösvaihe, jonka jälkeen huhti-toukokuussa kilpailutuksen voittaja on tiedossa. Päätösvaiheessa laatuvertailun raatina toimii hankkeen ohjausryhmä. Digitaalisten palveluiden arviointiraatiin kuuluu myös HR- ja esihenkilöedustusta toimialoilta ja liikelaitoksista. Lopullisen päätöksen hankinnasta tekee kansliapäällikkö.

Alustavan aikataulun mukaan siirtyminen uuteen työterveyspalveluun tapahtuu syksyllä 2023.

Työterveyspalvelut Työterveys Helsingissä ovat henkilöstön käytössä normaalisti siihen saakka. 

Kilpailutuksella halutaan varmistaa laadukkaat työterveyspalvelut myös tulevaisuudessa 

Osallistumishakemuksen voivat jättää kaikki palveluntuottajat, jotka täyttävät hankintailmoituksen minimivaatimukset. Kilpailutuksen myötä Helsingin kaupungille varmistetaan luotettava ja pitkäaikainen kumppani työterveyspalveluiden tuottajaksi. Työterveys Helsingin henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksessa kilpailutuksen perusteella valitulle palveluntuottajalle. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2021 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Talousarviossa todetaan, että työterveyspalveluista tullaan järjestämään laatukilpailutus, jolla parannetaan työterveyspalveluiden laatua ja saatavuutta.  Kilpailutuksen aloittamisesta päätti kaupunginvaltuusto 1.6.2022. 


Kuva: Matti Pyykkö