Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2019

Helsingin kaupunki julistaa haettavaksi 73 000 euroa tutkimusapurahoina. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkea-koulututkinnon suorittaneille tutkijoille, erityisesti lisensiaatintyön ja väitöskirjojen tekijöille. Apurahoilla tuetaan myös post doc -tutkijoita.

Apurahan voivat saada tutkimukset, joiden aiheena on:

• kaupungistumiseen liittyvät ilmiöt ja vaikutukset,
• kaupunkitalous ja elinkeinotoiminnan edellytykset,
• kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen järjestäminen ja arviointi,
• helsinkiläinen elinympäristö, hyvinvointi, historia, arkielämä ja kaupunkikulttuuri tai
• kaupungin elinvoimaisuuteen ja kansainvälistymiseen liittyvät ilmiöt Helsingissä.

Hakemukset tulee toimittaa tutkimussuunnitelmineen, ansioluetteloineen ja mahdollisine suosituksineen 6.3.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Tutkimusapurahat, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, tai sähköpostitse: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hakemuslomakkeen saa internetistä tai sen voi tilata, puh. 09 310 36298.
Lisätietoja antaa tutkimuspäällikkö, puh. 09 310 78396.

JAA