Ryhmäkuva kesätyöntekijöistä.

Kaupungin henkilöstön monimuotoisuutta edistetään myös kesätyöntekijöiden rekrytoinneissa

Helsingin kaupunki haluaa tarjota nuorille mahdollisuuksia tutustua kaupungin tehtäviin ja saada ensimmäisiä työkokemuksia kesätöiden parissa. Kaupunki pyrkii tarjoamaan kesätöitä kaikille nuorille niin, että työ voidaan räätälöidä nuoren osaamisen ja fyysisen toimintakyvyn mukaiseksi. Kaupunki palkkaa vuosittain noin 1100 16-20-vuotiasta kesätyöntekijää. Ensi vuonna pyritään rekrytoimaan aiempaa enemmän erityistä tukea työllistymiseen tarvitsevia nuoria. Tähän kohderyhmään kuuluvat muun muassa vammaiset, osatyökykyiset ja vieraskieliset.

Kaupunki edellyttää, että kaikki rekrytoinnit tehdään yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti ja valinnoissa painotetaan hakijan tosiasiallista osaamista. Esteettömyys varmistetaan kiinnittämällä huomiota asiaan rekrytointiprosessin eri vaiheissa, esimerkiksi varmistamalla saavutettavat hakukanavat ja fyysisesti esteettömät haastattelupaikat sekä mukauttamalla työtehtäviä henkilön osaamisen ja fyysisen toimintakyvyn mukaiseksi. Rekrytoivat esihenkilöt ja hr-asiantuntijat saavat tukea ja valmennusta monimuotoisten rekrytointien suorittamiseen. Esimerkiksi Monimuotoisen rekrytoinnin Helvi-virtuaalivalmennus auttaa ymmärtämään monimuotoisen rekrytoinnin merkitystä ja antaa neuvoja sen toteutukseen.

”Kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Monimuotoinen henkilöstö on yksi vahvuuksistamme ja siksi haluammekin panostaa siihen, että erilaiset ihmiset voivat hakeutua meille töihin. Kaupunki palkittiin juuri Työelämän vastuullisuusteko 2020 -tunnustuksella vaikuttavasta, pitkäjänteisestä ja laajamittaisesta työstä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Olemme iloisia saamastamme huomiosta, mutta tiedostamme, että asiassa on vielä paljon kehitettävää ja uutta opittavaa” strategisen resurssoinnin päällikkö Tarja Näkki.

Monimuotoisuus oli yksi laaduntarkkailuhankkeen onnistumisen edellytyksistä

Kesällä 2020 toteutettiin ensimmäistä kertaa Maailman toimivin kaupunki -laaduntarkkailuhanke. Hankkeessa palkattiin 9 katutöiden laaduntarkkailijaa kaupunkiympäristön toimialalle ja 14 palveluiden laaduntarkkailijaa kaupunginkansliaan havainnoimaan maailman toimivimman kaupungin toteutumista käytännössä sekä tekemään korjauksia ja parannusehdotuksia.

Johtava asiantuntija Eero Manninen toimi kaupunginkansliassa palveluiden laaduntarkkailijoiden tiiminvetäjän esihenkilönä.

“Laaduntarkkailu oli monipuolisempaa, kun palkkasimme kesähankkeeseemme myös liikuntarajoitteisia, kuulovammaisia sekä äidinkieleltään ei-suomenkielisiä henkilöitä. Heidän työpanoksensa oli erinomaisen tärkeä hankkeen onnistumisen kannalta. Opimme, että erityisryhmien huomioiminen rekrytoinnissa sujui vaivatta ja rikasti työporukkaamme. Saimme työhömme uutta näkökulmaa, kun pääsimme tarkastelemaan esimerkiksi omien tilojemme esteettömyyttä ihan konkreettisesti”, Eero kertoo.

Nuorten kesätyöhaku 2021

Kaupungin 16−17-vuotiaiden nuorten kesätyöhaku ja Siisti kesä! -hankkeen haku alkaa 1.2. ja päättyy 15.2. klo 16.00. Muiden kesätöiden ja sijaisuuksien haku käynnistyy tammikuun puolivälissä ja uusia paikkoja julkaistaan pitkin kevättä Helsinkirekry.fi-sivustolla.


Lisää aiheesta:
helsinkirekry.fi
Helvi-virtuaalivalmennus: Monimuotoinen rekrytointi
Helsingin kaupunki palkittiin Työelämän Vastuullisuusteko 2020 –tunnustuksella

Kuva: Maiju Aho