Kuva: Pertti Nisonen

Koulurakennuksiin remontit Kalliossa ja Pihlajistossa

Kallion lukion rakennuksessa käynnistyy perusparannus ja laajennus. Vuonna 1928 valmistuneessa ja 1957 laajennetussa koulurakennuksessa on laajoja korjauksia edellyttäviä kokonaisuuksia, kuten vesikatto, julkisivu ikkunoineen sekä alapohja- ja välipohjarakenteita. Rakenteissa on kosteusvaurioita sekä sisäilman laatuun vaikuttavia epäpuhtauksia ja haitta-aineita.

Kallion lukio on valtakunnallinen erityistehtäväoppilaitos, jossa painotus on ilmaisutaitoaineilla. Tilojen toiminnallinen laatutaso tulee vastaamaan kaupungin muiden lukioiden perusparannusten tasoa. Ilmaisutaitoaineiden opetus edellyttää kuitenkin koulurakennuksen salilta, sen näyttämöltä ja aputiloilta parempaa varustelua kuin yleislukiossa.

Saliin suunnitellaan ammattimaisen pienteatterin mallin mukainen varustus sekä liikuteltava paljenäyttämö. Lisäksi näyttämötilaa ja aputiloja laajennetaan pihan suuntaan. Kellaria laajennetaan näyttämön alla ja sinne sijoitetaan asianmukaiset opiskelijoiden puku- ja pesutilat. Perusparantamisen jälkeen rakennuksen energiatalous paranee.

Perusparannushanketta mitoittava oppilasmäärä on 481, mutta todellinen oppilasmäärä on tätä hieman suurempi. Rakentaminen pyritään aloittamaan kesällä 2019 ja työ valmistuu loppuvuonna 2020. Kaupunkiympäristön toimialan rakennuttaminen-palvelu vastaa hankkeen toteuttamisesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6.2018 rakennuksen perusparannushankkeen, jonka kustannusarvio on noin 12 miljoonaa euroa.


Pihlajiston ala-asteen koulurakennus energiatehokkaaksi

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Pihlajiston ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman. Hankkeen enimmäishinta on noin 17 miljoonaa euroa syyskuun 2017 kustannustasossa.

Tilankäytön tehostaminen ja tilojen monikäyttöisyyden kehittäminen ovat perusparannuksen toiminnallisina tavoitteina.  Koulun pohjaratkaisu tukee jo nykyisellään muunneltavien ja joustavien tilaratkaisujen toteuttamista.

Tavoitteena on varustaa koulun tilat palvelemaan mahdollisimman hyvin uuden opetussuunnitelman mukaisia vaatimuksia ja digitalisaation toteutumista koulutiloissa. Koulutiloissa on mahdollista järjestää myös esikoululaisten opetus ja pihalle on suunniteltu mahdollisuus esteettömään leikkiin. Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan rakentamalla uusi hissi.

Pihlajiston ala-asteen koulun rakennus on valmistunut vuonna 1978. Siinä ei ole aiemmin tehty kattavaa perusparannusta. Nykyinen ulkoseinärakenne on riskirakenne, joten rakennuksen vaippa uusitaan sisäkuoresta ulospäin. Valittu korjausaste perustuu kuntotutkimuksiin ja toimenpiteillä varmistetaan ulkoseinien rakennustekninen toiminta tulevaisuudessa. Teknisenä tavoitteena on rakennuksen energiatehokkuuden ja sisäilmaolosuhteiden parantaminen.

Pihlajiston ala-asteen koulu toimii tällä hetkellä kahdessa eri toimipisteessä. Ennusteiden mukaan koululaisten määrä tulee kasvamaan aina vuoteen 2025 asti erityisesti Viikinmäessä, jossa on koulun toinen toimipiste. Viikinmäen sivukoulu on tällä hetkellä täysi, joten alueen koululaisista tulee aiempaa suurempi määrä Pihlajistoon.  Koulutiloissa on mahdollista järjestää myös esikoululaisten opetus.

Oppilaita Pihlajiston ala-asteen päärakennuksessa on nyt noin 230 ja henkilökuntaa noin 45. Viikinmäen sivukoulu ei kuulu perusparannushankkeeseen. Tavoiteaikataulun mukaan rakennustyöt aloitetaan vuoden 2020 alussa.

JAA