Joustavuutta tarvitaan poikkeustilanteessa

'Tällä hetkellä koko maailmaa koskettaa pandemia, joka aiheuttaa meille jokaiselle monenlaisia huolenaiheita sekä muutoksia arkielämään. Suuria muutoksia kohdatessa me kaikki tarvitsemme tulevaisuuden uskoa ja joustavuutta, joita voidaan kutsua myös resilienssiksi. 

Resilienssillä tarkoitetaan psyykkistä palautumiskykyä. Resilienssi usein kasvaa iän myötä, mutta sitä voi myös harjoitella. Helsingin kaupungin Minun silmin, Sinun silmin –kursseilla joustavuutta harjoitellaan tarinoiden avulla. Tarinoiden kautta käsitellään sitä, kuinka ihmiset voivat selviytyä muutoksista ja tilanteista, jotka stressaavat heitä tai jotka aiheuttavat epävarmuutta. Lisäksi tarinoilla käsitellään muutoksiin liittyviä tunteita. Voit tutustua ohjelmaan osoitteessa www.misi.hel.fi

Muutoksia ja kuormittavia asioita kohdatessa on tärkeä opetella tietoisesti rentoutumaan ja rauhoittumaan, ja tehdä sellaisia asioita, jotka tukevat omaa hyvinvointia. Poikkeusolojen arjessa voi esimerkiksi miettiä kuinka rakentaa itselleen uudenlainen päivittäinen rutiini, johon sisältyy niin työtä tai opintoja, liikuntaa, rentoutumista ja unta. Lisäksi on tärkeää säilyttää elämän mielekkyys tekemällä itselle tärkeitä ja mieluisia asioita joka päivä ja pitää mahdollisuuksien mukaan yhteyttä itselle tärkeisiin ihmisiin. 

Erilaiset vastoinkäymiset kuuluvat elämään, mutta onneksi meillä ihmisillä on aina ollut mahdollisuus oppia selviytymään ja sopeutumaan muutoksiin. Minun Silmin Sinun Silmin –ohjelman puitteissa on toteutettu video, joka kertoo yhden suvun selviytymistarinan. Tästä tarinasta on myöhemmin kirjoitettu myös eräs kuuluisa satu.