Suoraan sisältöön
Etusivu
A A A
Kuva: Pertti Nisonen/ Kaupunginvaltuusto 16.3.2016

Helsingin organisaatio­rakenteeseen perusteellinen muutos

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Päätös muuttaa perusteellisesti kaupungin organisaatiorakenteen. Helsinkiin tulee pormestarimalli ja nykyiset virastot ja liikelaitokset kootaan palvelukokonaisuuksittain toimialoiksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksessaan 16.3.2016 tekemä päätös on periaatepäätös, joka hahmottelee toimiala- ja lautakuntarakenteen päälinjaukset ja lautakuntarakenteen valmistelun lähtökohdat. Toimialojen tarkempi muodostaminen ja palvelukokonaisuudet valmistellaan hallintosääntövalmistelun yhteydessä kevään 2016 aikana. Uudistettu organisaatio astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alkaessa vuonna 2017 pidettävien kuntavaalien jälkeen.

Pormestari vaalikaudeksi kerrallaan

Uusi kaupunginvaltuusto tulee valitsemaan pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan. Pormestarit ja apulaispormestarit ovat palkallisia ja päätoimisia luottamushenkilöitä. Heidän tulee olla myös kaupunginvaltuuston jäseniä tai varajäseniä. Kaupunginvaltuustoon valitaan 85 valtuutettua ja kaupunginhallitukseen 15 jäsentä. Uusille toimialoille muodostetaan lautakunnat ja näille jaostoja, joille delegoidaan itsenäistä päätösvaltaa.

Kuntavaalien tulos toteutuu johtamisessa

Uudistuksen tärkeä tavoite on, että kuntavaalien tulos toteutuu entistä suoremmin kaupungin johtamisessa. Kaupunginvaltuuston rooli vahvistuu ja luottamushenkilöiden toimintaedellytykset paranevat. Jatkovalmistelun periaatteena on, että asukaslähtöisyys kaupungin palvelukokonaisuudessa paranee ja myös osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet paranevat.

Henkilöstön asemaa koskevat periaatteet valmistellaan kevään 2016 aikana. Henkilöstön palvelusuhde turvataan ja henkilöstöä otetaan mukaan myös uusien toimintatapojen luomiseen.

Päätös syntyi äänestysten jälkeen

Asian käsittelyssä esitettiin palautusehdotuksia ja vastaehdotuksia, joista äänestettiin. Äänestysten jälkeen esitys johtamisjärjestelmän uudistamiseksi hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Tiedot äänestyksistä ja hyväksytyistä toivomusponsista ovat luettavissa hel.fi-verkkosivuilla päätöstiedotteessa 05/2016, asiakohta 6.

Lisää aiheesta:

Uudistuksen perusinfo (pdf)

Kaupunginvaltuuston esityslista ja päätöstiedote 16. maaliskuuta.

Helsinki-kanavalla tallenne valtuuston kokouksesta

Tietoja uudistuksesta päivitetään jatkossa kaupunki uudistuu -osuuteen Hel.fi-sivuilla.

JAA