Hyväntoivonpuistossa tehdään biohiilikokeiluja. Kuva: Minja Koivunen

Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa tehdään kaupungin viheralueiden hiilensidontaa edistävää tutkimusta

Helsingin kaupunki on sitoutunut hiilineutraaliuden tavoitteeseen. Jätkäsaaren Hyväntoivonpuistossa aloitetaan marraskuussa tutkimus, jonka piiriin kuuluu noin 80 puuta. Tutkimuksessa selvitetään biohiilipohjaisten kasvualustojen vaikutusta maaperän toimintaan ja puiden kasvuun. Tavoitteena on puiden ja maaperän hyvinvoinnin parantamisen myötä viheralueiden hiilensidonnan kiihdyttäminen. Mukana tutkimuksessa on kontrollikasvualusta sekä eri suomalaisvalmistajien biohiilipohjaisia kasvualustoja. Hanke tukee osaltaan Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitetta.

Kaupungin viheralueita rakennetaan ja huolletaan jatkuvasti. Tässä yhteydessä maaperää voidaan joutua käsittelemään hyvinkin syvältä, esimerkiksi puiden ja köynnösten osalta yleensä 80 sentin syvyydestä. Käsittely tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden uusille toimintatavoille, jotka eivät ainoastaan sido ja varastoi hiilidioksidia vaan parantavat viheralueiden kuntoa ja elinikää. Biohiilipohjaisista kasvualustoista onkin kansainvälisesti hyviä kokemuksia: esimerkiksi Tukholmassa kasvualustoja on käytetty jo vuosia.

Helsingin yliopiston tutkijat vierailevat puistossa muutaman kerran vuodessa arvioimassa puiden kasvua ja maaperän tilaa. Eri käsittelyjen vaikutuksia seurattaan muun muassa maan kosteuden, hiilen määrän sekä ravinnemäärien mittauksilla. Puiston maisemasuunnitteluun kuten puiden istutuspaikkoihin ei tulla tekemään muutoksia.

Kartta: Carbon Lane –tutkimusalue rajautuu Hyväntoivonkadun ja Malagankadun väliin.

Hankkeessa etsitään Helsingin kaupungille soveltuvia vakioratkaisuja

Hankkeen pääpaino on erityisesti markkinavetoisissa ja saatavilla olevissa ratkaisuissa. Hankkeessa selvitetään myös valittujen ratkaisujen vaikutusta kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja etsitään Helsingin kaupungille soveltuvia vakioituja suunnitteluratkaisuja.

Carbon Lane on EU:n Climate-KIC -ohjelman rahoittama ja siitä vastaa Aalto-yliopisto yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin kanssa.  Hankkeen aikana selvitetään erilaisten hiilensidontaratkaisujen tieteellistä taustaa ja taloudellista kannattavuutta. Tavoitteena on myös edesauttaa valittujen ratkaisujen tuotteistamista ja kaupallistamista. Helsingin kaupunki arvioi hankkeessa tuotetut ratkaisut ja niiden toteuttamiskelpoisuuden Helsingissä.

Voit osallistua itsekin havainnointiin ja antaa palautetta puiden hyvinvoinnista ja kasvusta käyttämällä sosiaalisessa mediassa hashtagia #hiilipuisto.

Lisätietoa:

Carbon Lane –hanke
Hiilineutraali Helsinki 2035 –toimenpideohjelma

Grafiikassa selvitetään, mitä maan sisässä Carbon Lane -hankkeessa tapahtuu. Kuva: Suvi Tikka