Muovipullo meressä.

Itämerihaasteen nopeilla kokeiluilla etsitään ratkaisuja torjumaan Itämeren muoviroskaa

Helsingin kaupunki lahjoitti joulukuussa 50 000 euroa Itämeren suojeluun. Rahat käytetään Itämerihaasteen nopeisiin kokeiluihin, joilla etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja palveluja Itämeren suojeluun muoviroskalta. Hakuaika Itämerihaasteen nopeisiin kokeiluihin on 10.2.–22.3.20.

Itämereen päätyneestä roskasta noin 70 prosenttia on muovia. Suurin osa muoviroskasta liittyy ruokailuun tai tupakoimiseen ja se on kulkeutunut mereen muun muassa jokien, hulevesien tai tuulen mukana.

Meressä roskista aiheutuu haittaa sekä ihmisille että ympäristölle. Muovi on ympäristölle erityisen ongelmallista, sillä se hajoaa hitaasti ja sen mukana ravintoverkossa voi kulkeutua haitallisia kemikaaleja muun muassa kaloihin.

Nopeilla kokeiluilla puututaan Itämeren roskaantumiseen

Nopeat kokeilut tarjoavat mahdollisuuden kokeilla uusia ideoita ja testata niiden toimivuutta jo varhaisessa kehitysvaiheessa. Itämerihaasteen nopeissa kokeiluissa ostetaan 1000-8000 euron arvoisia kokeiluja, jotka voidaan toteuttaa 1–6 kuukauden aikana Helsingin alueella.

Ideointikilpailussa etsitään ratkaisuja ja palveluita, jotka ehkäisevät tai vähentävät muoviroskan määrää ranta-alueilla ja meriympäristössä, edistävät merestä kerätyn muoviroskan uusiokäyttöä tai lisäävät tietoisuutta Itämeren roskaantumisesta ja kannustavat toimimaan Itämeren suojelemiseksi.

Kokeilua voivat ehdottaa esimerkiksi yritykset, start-upit, yhdistykset ja tutkimusryhmät. Toimijoita ei rajata, mutta mukaan voidaan valita vain rekisteröidyt toimijat (yritys- tai yhdistysrekisterissä). Asiantuntijaraati valitsee nopeisiin kokeiluihin mukaan 3-5 kokeilijaa.

Infotilaisuus 24. helmikuuta

Infotilaisuus nopeista kokeiluista pidetään 24. helmikuuta klo 17–18 Tiedekulman Fönsterissä (Yliopistonkatu 4, 00100 Helsinki).

Hakuaika Itämerihaasteen nopeisiin kokeiluihin on 10.2.–22.3.20. Hakulomake ja lisätiedot löytyvät osoitteesta www.itamerihaaste.net/nopeatkokeilut.

Itämerihaaste on verkostoaloite, joka kutsuu organisaatiot sitoutumaan Itämeren suojeluun. Itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo 270 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista.

Uutinen julkaistu 6. helmikuuta ja tuoreutettu 21. helmikuuta. 

Kuva: Itämerihaaste / Canva