Kuva: Pekka Lankinen

Helsinki ja Turku tehostavat Itämeren suojelua

Helsinki ja Turku jatkavat yksitoista vuotta sitten aloitettua Itämerihaastetta uudella 5-vuotiskaudella sekä päivitetyllä yhteisellä toimenpideohjelmalla. Työ lähivesien ja Itämeren hyväksi jatkuu kaupunkien omassa toiminnassa sekä laajassa kumppaniverkostossa.

Helsingin ja Turun kaupunginhallitukset päättivät kokouksissaan maanantaina jatkaa yhteistä Itämeri-toimenpideohjelmaa vuosille 2019–2023. Ohjelmassa jatketaan monia hyväksi havaittuja toimia kaupunkien oman vesistökuormituksen vähentämiseksi sekä Itämerihaasteen kumppaniverkoston innostamiseksi vesiensuojelutoimiin. Itämeri-toimenpideohjelma käynnistää myös täysin uusia toimia meren hyväksi. Näitä ovat muun muassa biohiilen, rakennekalkin ja kipsin käyttö ravinteiden sitomiseksi, haitallisten aineiden välttäminen hankinnoissa, erilaiset nopeat kokeilut sekä pienvesien ja saariston uudet luontoselvitykset.

Turun Sataman ruoppausmassojen meriläjityksistä luovutaan vuoteen 2024 mennessä. Helsingissä huolehditaan, että tuoreen merellisen strategian toteutus tehdään ainutlaatuisen meriluonnon ehdoilla.

Itämeri-toimenpideohjelmassa on lähes 120 toimenpidettä kaupunkien lähivesien ja koko Itämeren hyväksi. Helsinki ja Turku kutsuvat myös uusia organisaatioita liittymään verkostoon sekä kaikkia Itämerihaasteen kumppaniverkoston nykyisiä toimijoita uudistamaan omia toimiaan ja sitoumuksiaan uudelle ohjelmakaudelle.

Laajaa yhteistyötä Itämeren hyväksi jatketaan

Helsinki ja Turku ovat aktiivisesti haastaneet myös muita toimijoita vapaaehtoisesti suojelemaan omia lähivesiään ja Itämerta. Vuoteen 2018 mennessä Itämerihaasteen kumppaniverkostoon on liittynyt 270 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori tukevat työtä ja määrittelevät sen päälinjat. Nyt tehtyjen päätösten myötä Helsingin kaupunki muun muassa jatkaa Itämeren suojelun ekonomian professuurin tukemista Helsingin yliopistossa. Turun kaupunki puolestaan jatkaa Saaristomeren suojelurahaston toiminnan rahoittamista.

- Kaupunkien on toimittava edelläkävijöinä myös vesiensuojelussa. Helsingin uusi merellinen strategia ja tiukat ilmastotavoitteet tukevat Itämeri-toimenpideohjelmaa. Kaupunkien on näytettävä esimerkkiä siinä, miten erilaiset toimijat tuodaan yhteen tärkeiksi koettujen tavoitteiden edistämiseksi. Helsinki haluaa haastaa kaupungin asukkaat, yritykset sekä myös tiedeyhteisön tekemään yhdessä puhtaampaa Itämerta, sanoo Jan Vapaavuori.

- Yli vuosikymmenen aikana olemme toteuttaneet kymmeniä konkreettisia toimia Helsingin ja Turun kaupunkien vesistökuormituksen vähentämiseksi. Itämerihaasteen kumppanimme ovat tehneet satoja toimia lähivesien ja koko Itämeren hyväksi. Olemme myös toteuttaneet useita kansainvälisiä hankkeita vesiensuojelun kehittämiseksi. Nyt käynnistämme uudenlaista yritysyhteistyötä ja osallistamme kaupunkilaisia aiempaa enemmän toimintaan, sanoo Minna Arve.

Itämerihaaste ja kaupunkien ensimmäinen yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma käynnistettiin vuonna 2007 silloisten Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien aloitteesta.

Lue lisää:

Itämerihaaste

Helsingin ja Turun yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma

Turku ja Helsinki keskustelevat Itämerihaasteesta 8.11.