International House Helsinki: Kansainvälinen osaaminen yritysten käyttöön

Maaliskuussa alkava Töissä Suomessa -hanke tuo yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita tavoitteenaan kansainvälisten osaajien kysyntälähtöinen työllistyminen avoimille työmarkkinoille.

Tällä hetkellä esimerkiksi kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden osaamista ei käytetä riittävästi hyväksi pääkaupunkiseudulla.

”Uusi International House Helsinki tarjoaa yritysten ja työnantajien käyttöön tietoa pääkaupunkiseudun kansainvälisistä osaajista sekä konsultointiapua maahanmuuttajien rekrytointikysymyksissä ja kielikoulutuspalveluissa. Lisäksi edistetään osaajien ja työnantajien kohtaamista sekä mentorointikokonaisuuksia”, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela sanoo.

Töissä Suomessa -hanke kokoaa yhteen muun muassa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä edistävät viranomaiset, työnantajat, ammattiverkostot ja palveluntuottajat. Tähtäimenä on rakentaa kaupunkien, työ- ja elinkeinohallinnon, elinkeinoelämän, maahanmuuttajajärjestöjen sekä ammattiyhdistysliikkeen yhteistyöllä uudenlainen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuusmalli. Samanaikaisesti edistetään yhteistä näkemystä siitä, miten maahanmuutto ja maahanmuuttajat nivoutuvat osaksi työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa pääkaupunkiseudulla.

Tavoitteena on, että International House Helsingissä hoidettaisiin myös keskeisiä maahanmuuttoon liittyviä viranomaispalveluja, kuten lupapalveluja sekä muita neuvontapalveluja. Toimintaan kytketään pääkaupunkiseudun neuvontapalvelut, työvoimahallinnon kotoutumispalvelut (orientaatio- ja kielikoulutukset) ja sähköiset asiointiratkaisut. Hankkeen pääpaino on pääkaupunkiseudulla, mutta monilla toiminnoilla on myös kansallisia ulottuvuuksia.
Töissä Suomessa -hanke käynnistyy maaliskuun alussa Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella ja kestää elokuuhun 2018.

Töissä Suomessa -hankekumppanit

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin osahankkeen tavoitteena on muun muassa non-stop-infotilaisuuksien-mallin ja alkuvaiheen kotoutumista edistävän viestintämallin kehittäminen.

Espoon kaupunki

Espoon osahankkeen tavoitteena on parantaa Suomessa asuvien kiinalaisten työllisyystilannetta ja tukea heidän osaamistaan vastaavien urapolkujen kehittymistä. Tavoitteena on yhdistää kiinalaiset osaajat ja heitä tarvitsevat yritykset harjoittelu- ja työpaikkojen löytämiseksi.

Vantaan kaupunki

Vantaan osahankkeen päätoimija on Vantaan venäläinen klubi, jonka kautta etsitään työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia Vantaan venäjänkieliselle väestölle.

Helsingin seudun kauppakamari

Kauppakamarin COME (Chamber of Multicultural Employments) -osahankkeella vaikutetaan Suomen ja metropolialueen talouskasvun edellytyksiin, työllisyyteen, pk-yritysten kansainvälistymiseen ja vientiponnistuksiin parantamalla työnantajien valmiuksia hyödyntää Suomessa olevaa kansainvälistä ja maahanmuuton kautta Suomeen tulevaa osaamista.

Tavoitteena on muun muassa parantaa yritysten ja työnantajia työnantajien valmiuksia monikulttuurisiin rekrytointeihin sekä tehostaa kansainvälisten osaajien työmarkkinavalmiuksia kiinnittyä avoimille markkinoille osaamistaan vastaaviin tehtäviin.  

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

SAK:n osahankkeena on maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta, jota SAK tulee tarjoamaan uutena palveluna. Palvelu aloitetaan maaliskuussa ja aluksi lakimiehen neuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostitse, myöhemmin myös asiakaspalvelupisteessä.

Moniheli ry

Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli tarjoaa omaa osaamistaan ja ruohonjuuritason kokemustaan maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen. Osahankkeessaan Moniheli tarjoaa maahanmuuttajien omille järjestöille työkaluja työllistymisen edistämiseen jäsenpiirissään sekä testaa muissa osahankkeissa kehitettyjä menetelmiä omassa verkostossaan koko hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Monihelin osahanke aloittaa 1.9.2016.

TE-hallinto

Ely-keskus ja TE-toimisto tuottavat yhdessä TE-toimiston kotoutumiskoulutuksen osaksi uuden palvelukokonaisuuden, jossa tarjotaan asiakkaille yhdessä hankekumppanien kanssa tieto- ja ohjauspalveluita sekä työelämälähtöisiä nopeaan työllistymiseen tähtääviä koulutuspolkuja. Tavoitteena on hyödyntää kotoutuja-asiakkaiden jo olemassa oleva osaaminen ja yksilölliset tarpeet.

JAA