Ilmastonmuutos on helsinkiläisten suurin huolenaihe

Uuden turvallisuustutkimuksen mukaan kaksi kolmannesta helsinkiläisistä on huolestunut ilmastonmuutoksesta. Heidän osuutensa on kasvanut selvästi kolmen vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen nähden. Sen sijaan esimerkiksi terrorismi huolestuttaa vastaajia nyt vähemmän. Vieraskieliset helsinkiläiset ovat kantaväestöä enemmän huolissaan terrori-iskuista, sodista ja konflikteista sekä taloustilanteestaan.

Ilmastonmuutoksen jälkeen helsinkiläiset ovat eniten huolestuneita lasten ja nuorten tulevaisuudesta sekä tuloerojen kasvusta. Turvallisuustutkimuksen vastauksissa helsinkiläisillä korostuivat globaalit tai kaupungin laajuiset huolenaiheet omaan elämään liittyviä huolia enemmän. Esimerkiksi yksinäisyys tai rahan riittävyys ovat melko alhaalla huolien listalla.

Ajankohtaiset keskustelut heijastuvat huolenaiheisiin

Ilmastonmuutoksesta huolissaan olevien helsinkiläisten osuus on noussut kolmessa vuodessa yli 10 prosenttiyksikköä. Nyt huolestuneita on 66 prosenttia. Kyselyn aineisto on kerätty viime vuoden loka–marraskuussa, jolloin iImastonmuutoksen teemat olivat paljon esillä julkisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia esitelleen hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) raportin myötä.

Ilmastonmuutoksesta koetun huolen lisääntyminen näkyy erityisesti nuorien helsinkiläisten kohdalla. Vuoden 2015 turvallisuuskyselyssä 15–29-vuotiaista puolet oli huolestunut ilmastonmuutoksesta. Syksyllä 2018 ilmastonmuutoksesta huolestuneita helsinkiläisnuoria oli jo 67 prosenttia. Muutos on ikäryhmistä selvästi suurin.

Samaan aikaan terrorismista, sodista ja konflikteista huolestuneiden helsinkiläisten osuudet ovat vähentyneet. Myös huoli rahojen riittämisestä ja työttömyydestä on pienempi kuin kolme vuotta sitten.

Elämänvaiheet näkyvät huolestuneisuuden syissä

Oma elämänvaihe näkyy vastaajien huolien painotuksissa, sillä nuorilla ja ikääntyneillä on osin eri huolenaiheet. Ilmastonmuutos on silti kaikkien yhteinen huoli. Iäkkäämmät eli 70-79-vuotiaat ovat muita huolestuneempia maailmanlaajuisista ongelmista kuten sotilaallista konflikteista ja ääriliikkeiden vahvistumisesta. Omaa arkea koskeva huolestuneisuus on vanhempien ikäryhmien kohdalla vähäisempää. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat sen sijaan huolissaan työ- ja taloustilanteesta sekä yksinäisyydestä. Omien vanhempien pärjääminen tulee ajankohtaiseksi 30–39-vuotiaiden ikäryhmässä, vaikka kaikkein nuorimpia se ei vielä huolestuta.

Miesten ja naisten huolenaiheet olivat pitkälti yhtenevät. Lähes kaikki kysytyt asiat huolestuttivat silti naisia enemmän kuin miehiä. Suurimmillaan sukupuolten väliset erot olivat huolissa tuloerojen kasvusta ja ääriliikkeiden vahvistumisesta.

Vieraskielisillä korostuvat taloushuolet

Vieraskielisten helsinkiläisten huolenaiheet eroavat selvästi muista helsinkiläisistä. Heillä on huomattavan paljon enemmän huolta omasta taloudesta, mutta myös sodista ja mahdollisista Suomessa tapahtuvista terrori-iskuista.

Helsingin kaupunki on jo vuodesta 2003 asti toteuttanut kolmen vuoden välein turvallisuuskyselyitä, joilla on selvitetty kaupunkilaisten kokemuksia turvallisuudesta omassa arjessa. Tuore Kvartti-verkkolehdessä julkaistu artikkeli on osa uusimman turvallisuuskyselyn tuloksia käsittelevää sarjaa. Kysely toteutettiin loka–marraskuussa 2018.

Julkaisu:

Vesa Keskinen: Turvallisuustutkimus: Ilmastonmuutos helsinkiläisten suurin huolenaihe. Artikkeli Kvartti-verkkolehdessä, linkki artikkeliin.

Lisätietoja:

tutkija Vesa Keskinen, Helsingin kaupunginkanslia, sähköposti: vesa.keskinen(at)hel.fi, puhelin: 09 310 36296.