Laura Kolbe jatkaa historiatoimikunnan puheenjohtajana

Helsingin kaupunginhallitus nimesi historiatoimikuntaan professori Laura Kolben, dosentti Erkki Tuomiojan, professori Martti Häikiön, dosentti Jessica Parland-von Essenin, professori Anu Lahtisen ja tiedonhallintapäällikkö Jussi Jääskeläisen. Puheenjohtajaksi nimettiin Laura Kolbe ja varapuheenjohtajaksi Erkki Tuomioja.

Varajäseniksi valittiin professori Marjaana Niemi, tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss, professori Pia Olsson, toiminnanjohtaja Tero Halonen, työväenopiston rehtori Ville Ylikahri ja erikoistutkija Panu Haavisto.

Historiatoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja tuottaa kaupungin historian uutta tutkimusta sekä yleistajuisia ja eri kielisiä versioita jo laadituista tutkimuksista eri julkaisukanaville. Toimikunnan tehtävänä on myös edistää kaupungin paikallishistorian tutkimusta ja tietoisuutta kaupunginosien ja alueiden historiasta sekä tukea asiantuntemuksellaan kaupungin toimialojen, virastojen ja liikelaitosten historiahankkeiden tuottamista.

Kaupunkitutkimuksen asiantuntemus

Helsingin historiatoimikunta on toiminut vuodesta 1913 lähtien ja sen jäsenet edustavat historian, kaupunkihistorian ja kaupunkitutkimuksen asiantuntemusta Helsinki-kontekstissa. Lisäksi he edustavat tutkimuksen ja historiatietoisuuden levittämisen kannalta olennaisia sidosryhmiä tutkimus- ja kulttuurilaitoksissa. 

Kaupunginhallitus asetti toimikaudekseen 2019–2021 myös nimistötoimikunnan, jonka tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista asemakaavojen nimikysymyksistä sekä muista nimistökysymyksistä.

Nimistötoimikunnan jäsenet ja kaupunginhallituksen kokouksen muut päätökset ovat luettavissa kaupunginhallituksen kokouksen päätöstiedotteesta.


JAA