Ulla Vuolle.

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Ulla Vuolle pienentää sosiaali- ja terveystoimialan päästöjä

– En ole koskaan kokenut, että ilmastotyö olisi jotenkin ylimääräistä lisätyötä. Päinvastoin. Meidän työtämme on nostaa esiin ympäristö- ja ilmastokysymyksiä sekä parantaa kaupungin valmiuksia ilmastotyössä.

Näin kommentoi sosiaali- ja terveystoimialan tukipalvelupäällikkö Ulla Vuolle Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa ja sen tavoitteita.

Hänen vastuulleen kuuluu sosiaali- ja terveystoimialan viisi yksikköä, joissa osassa päästään tekemään hyvinkin vaikuttavia ilmastotekoja.

Vuolle ottaa esimerkiksi tilapalvelut. Se vuokraa nimensä mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tarvitsemat tilat.

Vuolle huomauttaa, että energiatehokkuus lämmön- ja ilmanvaihdonsäätelyineen on jo kaikille selvää, mutta tilankäytön tehokkuuden vaikuttavuutta ei ole vielä tarpeeksi hyvin oivallettu.

– Iso ympäristöteko on mitoittaa tilat oikeankoisiksi sekä nostaa tilojen käyttöastetta. Käyttämätön tila on myös kallis, Vuolle huomauttaa.

Tilojen käytön tehostamisessa Sote on hänen mielestään vielä lapsenkengissä, mutta töihin sitä varten on ryhdytty.

– Tilojen käytön tehostamista varten tarvitsemme mittaamista ja ajantasaisia raportteja käyttöasteista, Vuolle kertoo.

Mittaamisen avulla voidaan lisäksi pitää yllä hyvää sisäilmaa ja terveellistä työskentelyä. Kun anturit välittävät tietoa lämpötilasta, kosteudesta, vetoisuudesta ja hiilidioksidin määrästä, voidaan olosuhteista tehdä yhä miellyttävämpiä.

Anturit ovat tulossa myös Kallion virastotaloon, Vuolteen työpaikalle. Niitä jo saatiin remontin yhteydessä rakennuksen kymppikerrokseen. Henkilöstö näkee heti aulan ruudulta, missä on vapaita työtiloja ja voi siirtyä niistä itselle mieluisimpaan.

Anturit tulevat remontin jälkeen myös virastotalon muihin kerroksiin.

– Mutta menee aikaa vielä, että kaikkia tiloja päästään anturein mittaamaan.

Yhdistettyjä kyytejä

Myös Soten kuljetuspalveluissa tehdään ilmastotyötä. Kaupunki on hankkimassa uutta kuljetuspalveluiden välitysjärjestelmää, joka auttaa yhdistämään asiakkaiden eli esimerkiksi vanhusten tai vammaisten kuljetuksia nykyistä paremmin.

Tavoitteena on, että järjestelmä antaa tietoja siitäkin, kuinka paljon hiilijalanjälki pienenee, kun kyydit yhdistetään. Tieto tulisi kerrottavaksi myös asiakkaille. Paitsi luontoa, yhdistetyt kyydit säästävät myös euroja.

– Talouden ja ympäristön intressit ovat usein logistiikan osalta samat, Vuolle sanoo.

Kotihoidolle sähköautoja

Hyviin uutisiin kuuluu sekin, että kotihoito saa käyttöönsä sähköautoja. Kaikki kotihoidon uusittavat autot, tässä vaiheessa 55 kappaletta, ovat sähköautoja.

Vuolle on hyvillään, että autojen hankinnat etenevät ripeästi, niitä tulee käyttöön jo tänä vuonna.

– Ketään ei tarvinnut puhua ympäri, vaan tämä on kaikkien mielestä hyvä juttu. Staralla on sähköautojen hankintaa varten valmiit suunnitelmat, ja se hoitaa kilpailutuksen.

Ennen kuin autot saadaan käyttöön, niitä varten joudutaan rakentamaan latausinfraa.

Huomiota myös työmatkoihin

Kun kaupunki päätti aloittaa hiilineutraaliuden ohjelman, Vuolteen yksiköissä keskusteltiin, mitä ne tarkoittavat käytännössä eri tehtävissä.

Hän huomauttaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjelma herätti huomaamaan oman roolin.

– Olemme keskeinen ilmastotoimija järjestäessämme tiloja ja palveluja, Vuolle huomauttaa.

Kaupungin hiilineutraalin ohjelman tavoitteita ja niiden toteutumista pääsee seuraamaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoitteet on numeroitu, ja niistä numero 34 eli toimitilojen energiatehokkuuden seuranta liittyy tilojen mittaamiseen. Ilmastovahti kertoo, että tavoite etenee ajallaan.

Tavoite numero 20 eli kuljetuskaluston ja käyttövoiman hankintakriteerit kuuluvat puolestaan Soten sähköautoprojektiin, joka sekin etenee.

Kaikissa yksiköissä ja tehtävissä tavoitteita hiilineutraaliuden edistämiselle ei löytynyt yhtä helposti kuin tiloille ja kuljetuspalveluille. Yhteiseksi tavoitteeksi sovittiin, että työmatkojen hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään 10 prosenttia.

– Kun koronapandemia alkoi, tavoite hoitui nopeasti, sillä lähes kaikki asiantuntijat ja esihenkilöt jäivät ainakin osaksi viikkoa tekemään etätöitä, Vuolle sanoo.


Teksti ja kuva: Kirsi Riipinen


Juttusarjassa esitellään hiilineutraalin Helsingin tekijöitä ympäri kaupunkiorganisaatiota. Jokaisella kaupungin toimialalla ja liikelaitoksessa tehdään toimia, jotka tähtäävät päästövähennyksiin. Yhdessä teemme vaikuttavia tekoja hiilineutraalin Helsingin toteutumiseksi.


Hiilineutraali Helsinki 2035

  • Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.
  • Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma kertoo, kuinka Helsinki pääsee päästövähennyksissä oikealle uralle. Helsingin ilmastovahdissa voit seurata tavoitteiden toteutumista.
  • Helsingin ilmastoteot -sivustolta saat lisätietoa kaupungin ilmastotyöstä.