Alpo Tani. Kuva: Kirsi Riipinen.

Hiilineutraalin Helsingin tekijät: Alpo Tani vähentää päästöjä maankäytöllä ja kaupunkisuunnittelulla

Ilmastokysymykset liittyvät kaikkeen Alpo Tanin työhön. Hänen työnään on kiteytettynä viedä Helsinkiä kohti hiilineutraalisuutta maankäytön ja kaupunkisuunnittelun avulla.

Erityisasiantuntija Alpo Tani on ollut kaupungilla töissä 14 vuotta, ja tuosta ajasta etenkin kymmenenä viime vuotena ilmastokysymysten painoarvo on noussut nopeasti.

– Työurani alussa ilmastoasioista puhuttiin lähinnä sivulauseessa, mutta sittemmin ilmastotekojen välttämättömyys on alettu tunnustaa yhtenäisemmin, Tani sanoo.

Hänen tehtävänään on kehittää strategista maankäytön suunnittelua ja kaupunkisuunnittelua koko kaupungin tasolla. Hänen vastuulleen yleiskaavasuunnittelussa kuuluvat nimenomaan ilmastonäkökulma ja ilmastotietoisuuden lisääminen.

Ilmastokysymykset eivät voi odottaa

Tanin mielestä töitä on tehtävä edelleen, että asioiden tärkeysjärjestys ja kiireellisyys ymmärretään. Ilmastokysymykset eivät voi odottaa, ne on ratkaistava kiireesti. Joskus tämä voi tarkoittaa, että jostakin muusta on tingittävä.

Tani pohtii, että onneksi hiilineutraaliuden edistäminen tarkoittaa usein hyviä asioita yleisemminkin. Hyvästä esimerkistä käyvät entistä toimivammat pyöräilyreitit.

Energiasuunnittelu keskeisessä osassa

Liikenne onkin yksi tärkeä osa ilmastotyötä, mutta tätäkin isompi kysymys Helsingissä on energia. Energiasuunnittelu on noussut yhä tärkeämmäksi osaksi kaupunkisuunnittelua.

– Kaupunkia on suunniteltava mahdollisimman vähän kuluttavaksi ja saada uusiutuva energia keskeiseksi energialähteeksi.

Maallikolle tulee mieleen aurinkopaneelien yleistyminen, ja näin Tanin mukaan käykin. Mutta vielä suurempi vaikutus on uusiutuvilla lämmönlähteillä, kuten maalämmöllä. Suunnittelussa uusiutuva energia on otettava jo varhaisessa vaiheessa mukaan ja selvitettävä, minkälaisia ratkaisuja milläkin alueella on käytettävissä.

Eikä tämä koske vain uusia alueita. Energiakysymykset on ratkaistava myös täydennysrakentamisessa ja jo olemassa olevissa rakennuksissa. Eikä kaupunki voi tehdä tätä yksin, vaan mukaan on saatava elinkeinoelämä ja asukkaat.

– Meidän pitää pystyä vaikuttamaan samaan aikaan moniin eri asioihin, vieläpä isolla mittakaavalla. Paletin on oltava tosi monipuolinen ja kattava. Se lähtee kaupungin yleiskaavoituksesta ja etenee aina asukkaiden neuvontaan asti.

Tekemättä jättäminen ei ole vaihtoehto

Mitä ilmastokysymysten ratkominen saa sitten maksaa? Tani kertoo, että esimerkiksi maalämmön rakentamisen ja energiatehokkuusinvestointien takaisinmaksuajat ovat suurelta osin taloudellisesti järkeviä. Iso energiajärjestelmämuutos tarkoittaa väistämättä suuria kustannuksia, eikä muutoksen tarkkaa hintalappua ole edes tiedossa.

– Uusia yksittäisiä ehdotuksia on helppo ampua alas kustannuksiin vetoamalla, mutta tällaisissa tilanteissa pitää aina muistaa kysyä, että mikä on vaihtoehto?

– Sellaista vaihtoehtoa ei ole ollut enää pitkään aikaan, että ei tehtäisi mitään. Pikemminkin niin päin, että ilmastotavoitteen saavuttaminen vaatii lähes kaikkien tunnettujen keinojen käyttämistä.

Kaupunki hakee vastauksia energiakysymyksiin myös kansainvälisellä Helsinki Energy Challenge -haastekilpailulla, jossa haetaan ratkaisuja korvata fossiiliset polttoaineet mahdollisimman kestävällä tavalla.

Ilmastotyössä yhteistyö ja ratkaisujen jakaminen on tärkeää, sillä kyseessä on globaali kriisi.

– Meillä on velvollisuus kertoa kaikista hyvistä käytännöistä ja vastaavasti ottaa käyttöön muiden hyvät ideat mahdollisimman nopeasti.

Tani toivoo, että Helsinki pääsisi ilmastotyössään edelläkävijän asemaan. Silloin se voisi tarjota muullekin maailmalle esimerkkejä ja kasvattaa ilmastotekojensa vaikuttavuutta.


Teksti ja kuva: Kirsi Riipinen

Alpo Tanin taustalla näkyvä hiililaivalaituri on jokusen vuoden kuluttua historiaa, samoin kuin kaupungin hiilikasat.


Helsinki hiilineutraaliksi

  • Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteiden toteutumista voit seurata Ilmastovahdissa.
  • Kaupunki pyrkii omien toimenpiteidensä avulla järjestämään asiat niin, että ilmastoystävällinen elämä olisi helsinkiläisille mahdollisimman helppoa.
  • Kaupungin oma kokonaishiilijalanjälki on koko maailman päästöihin suhteutettuna pieni, mutta kaupungin vähäpäästöisten esimerkkien ja ratkaisujen aikaansaama hiilikädenjälki voi olla suuri.
  • Helsingin ilmastoteot -sivustolta saat lisätietoa kaupungin ilmastotyöstä.


Juttusarjassa esitellään hiilineutraalin Helsingin tekijöitä ympäri kaupunkiorganisaatiota. Jokaisella kaupungin toimialalla ja liikelaitoksessa tehdään toimia, jotka tähtäävät päästövähennyksiin. Yhdessä teemme vaikuttavia tekoja hiilineutraalin Helsingin toteutumiseksi.