Hermannin rantatien asemakaava ja asemakaavan muutos etenevät valtuustoon

Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2. esittää valtuustolle Hermannin rantatien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee rantatietä, joka rajoittuu Hermanninmäen, Hermanninrannan sekä Kyläsaaren alueisiin.

Kaava mahdollistaisi raitiotieyhteyden rakentamisen Kalasataman ja Pasilan välille sekä Sörnäistentunnelin rakentamisen niin, että tunnelin pohjoinen ajoyhteys sijoittuu Hermannin rantatielle. 

Alueelle ei ole tulossa uutta asunto- tai toimitilakerrosalaa. Kaava-alueella on rakennusoikeutta yhteensä 825 kerrosneliötä.

Asia etenee seuraavaksi kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Sote-lausunto jäi pöydälle

Helsingin kaupunginhallituksen lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sote-erillisselvityksen loppuraportista jäi pöydälle. Sitä käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa hiihtolomaviikon jälkeen 24.2.

Kaikki kaupunginhallituksen kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginhallituksen pöytäkirjat ovat luettavissa täällä.


JAA