Henkilöstöä koolla pöydän äärellä.

Henkilöstön kokemus kaupungin uudistumisesta parantunut

Toista kertaa kaupungin henkilöstölle toteutetun Uudistumisen pulssi-henkilöstökyselyn tulokset paranivat kaupunkitasolla kauttaaltaan. Henkilöstön mielestä kaupunkiorganisaation vahvuuksia ovat vahva asiakaslähtöisyys ja hyvin toimivat työyhteisöt. Kehityskohteena on edelleen yhteistyö yksiköiden välillä.

Historiamme suurimman hallinto- ja organisaatiouudistuksen jälkeen oli valtuustokauden alussa selvää, että toimintakulttuurin ja johtamisen muutos tulisivat olemaan keskiössä. Yksi tärkeimmistä tavoitteistani pormestarina oli modernisoida kaupunkiorganisaatiota, kehittää positiivista toimintakulttuuria ja nostaa hyvä johtaminen keskiöön. On hienoa nähdä, että Uudistumisen Pulssi -kyselyn tulosten perusteella olemme tässä työssä oikealla tiellä. Tästä kuuluu kiitos kaupungin johdolle ja esihenkilöille, jotka ovat jaksaneet ponnistella muutoksen eteen tänä vaikeana aikana. Toivottavasti tämä positiivinen kehitys jatkuu, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstökyselyn tulokset paranivat läpi organisaation eli henkilöstön mielestä strategian mukainen uudistuminen on vahvistunut kauttaaltaan koko kaupunkiorganisaatiossa.

On hienoa huomata, että rankasta vuodesta huolimatta työkulttuurimme kehitys on jatkunut. Meillä on vahvistuva ymmärrys kaupunkimme yhteisestä suunnasta, ja yhteisöllisyys sekä yhteenkuuluvuuden tunne ovat parantuneet. Vahvuuksiamme ovat edelleen vahva asiakaslähtöisyys, toistemme arvostaminen sekä hyvin toimivat työyhteisöt. Johtamista on kehitetty vuoden aikana, mikä näkyy siihen liittyvien tulosten parantumisena, iloitsee henkilöstöjohtaja Nina Gros.

Parantuneista tuloksista huolimatta kehitettävääkin riittää edelleen.

Yhteistyön sujuvuus yksiköiden välillä parani, mutta se on edelleen myös suurin kehityskohteemme. On tärkeää tunnistaa tärkeimmät yhteistyön kehittämisen paikat, jotta voimme palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla, toteaa Gros

Kaupunki kehittää yhtenäistä johtamistapaa

Kaupunki on ryhtynyt uudistamaan ja yhtenäistämään johtamistyötä kaupunkitasoisesti.

– Yhtenäistämällä johtamista haluamme tukea entistä vahvemmin strategiamme, maailman toimivimman kaupungin, toteutumista ja tuoda eettiset periaatteet toimintatapana arkeen. Kaupungin johtamisen tulee myös vastata tulevaisuuden johtamishaasteisiin, henkilöstöjohtaja Nina Gros kertoo. 

Yhtenäistämistä on tehty määrittelemällä kaupungin yhteiset johtamisen kulmakivet. Ne kuvaavat millaisella johtamisella ja jokapäiväisillä teoilla lunastetaan strategian mukaista lupausta helsinkiläisille ja mahdollistetaan henkilöstön onnistuminen.

Kaupungin johtamisen neljä kulmakiveä kiteyttää, millaista yhtenäistä johtamiskäyttäytymistä ja jokapäiväisiä tekoja esihenkilöiltä odotetaan. Kulmakivi näkemyksellisyys liittyy ymmärrykseen kaupungin strategiasta sekä sitä tukeviin tavoitteisiin ja toimintaan tiimeissä. Innostus viittaa esihenkilön omaan esimerkkiin ja energiaan. Linjakkuuden ytimessä on johdonmukainen ja eettinen johtaminen, ja toimeenpanokykyyn kuuluu tavoitteiden saavuttaminen tiimin kanssa ja tehtävien delegoiminen.

Jotta kulmakivet konkretisoituvat, niistä käydään keskustelua yhteisesti ja toimialakohtaisesti. Esihenkilöitä kannustetaan pohtimaan, miten kulmakivet toteutuvat jokaisen omassa johtamisessa. Esihenkilöitä tuetaan tehtävässään uudistamalla myös esihenkilöiden perehdytystä ja johtamisen kehittämisen tapoja.

Johdossa! -esihenkilötilaisuus kutsui kaupungin kaikki esihenkilöt kokoon ensimmäistä kertaa

Keskiviikkona18. marraskuuta järjestetty ensimmäinen kaupungin yhteinen esihenkilötilaisuus kokosi yli 1200 esihenkilöä virtuaalisesti yhteen pohtimaan toimialoilla ja liikelaitoksilla tapahtuvaa johtamistyötä. Tilaisuudessa esihenkilötyötä käsiteltiin johtamisen kulmakivien kautta ja sen tavoitteena oli vahvistaa kaupungin yhtenäistä tapaa johtaa.

Tilaisuuden koollekutsujana toimi pormestari Jan Vapaavuori ja siihen kutsuttiin kaupungin kaikki esihenkilöt.

Kuva: Antti Kokkola