Helsinkiläisyritysten henkilöstömäärä ja liikevaihto kasvoivat selvästi vuonna 2016

Vuosi 2016 oli Helsingin elinkeinoelämälle suotuisa, sillä yritysten määrä, niiden henkilöstömäärä ja etenkin liikevaihto kasvoivat selvästi. Yritysten henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,4 % eli lähes 8500 työntekijällä. Helsinkiläisyritysten liikevaihto kasvoi peräti 6,6 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Asiat selviävät Helsingin kaupunginkanslian tuoreesta tilastojulkaisusta.

Helsingin yrityskannan uudistumisaste on hieman korkeampi kuin koko Suomessa yhteensä. Korkeampi uudistumisaste kertoo kilpailukyvyn kasvusta yritysten välillä. Helsingissä korkeimmat uudistumisasteet olivat taiteiden, viihteen ja virkistyksen, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialoilla.

Henkilöstömäärän kasvu oli suurinta hallinto- ja tukipalvelujen yrityksissä

Vahvimmin vuonna 2016 Helsingissä kasvoivat hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla toimivat yritykset. Niissä henkilöstömäärä kasvoi 15 prosenttia. Myös kiinteistöalalla ja rahoitus- ja vakuutustoiminnan toimialalla henkilöstön määrä lisääntyi noin kahdeksan prosenttia. Määrällisesti suurinta henkilöstön vähenemistä koettiin kaupan alalla ja erityisesti vähittäiskaupan yrityksissä. Myös koulutusalan henkilöstömäärä laski.

Suhteellisesti suurinta liikevaihdon kasvua koettiin vuonna 2016 teollisuus-, hallinto- ja tukipalvelu- sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialan yrityksissä. Liikevaihdon määrä väheni vain kuljetus- ja varastointialan yrityksissä.

Suurin osa helsinkiläisyrityksistä on pienyrityksiä – keskimääräinen henkilöstömäärä 5,5

Ylivoimaisesti suuri osa eli 97,5 prosenttia helsinkiläisyrityksistä on alle 50 henkilöä työllistäviä pienyrityksiä. Suuryrityksiä sen sijaan on yrityskannasta alle prosentti, mutta niiden osuus kaikkien yritysten henkilöstömäärästä on 40 prosenttia. Yli puolet Suomen suuryrityksistä toimii Helsingissä. Helsinkiläisyrityksen keskimääräinen henkilöstömäärä on 5,5 työntekijää.

Toimialoista suurin työllistäjä on pitkään ollut kauppa, mutta vuonna 2016 ykkössijalle nousi hallinto- ja tukipalvelut. Kolmanneksi eniten työllisti informaatio- ja viestintäala. Hallinto- ja tukitoimintapalelujen toimialalla eniten työllistivät työllistämistoimintaa harjoittavat yritykset.

Ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä kasvanut voimakkaasti

Helsingissä toimi vuonna 2016 yli 1700 ulkomaalaisomisteista yritystä ja niiden palveluksessa oli 59 000 henkilöä. Ulkomaalaisomisteiset yritykset ja niiden henkilöstö myös kasvoivat voimakkaasti. Ulkomaalaisyritykset ovat selvästi suurempi kuin muut helsinkiläisyritykset: niiden keskimääräinen henkilöstön koko on 34 henkilöä. Ulkomaalaistaustaiset yritykset ovat erityisen merkittäviä työllistäjiä turvallisuus- ja vartiointipalvelujen sekä radio- ja tv-toiminnan toimialoilla. Yritysten yleisimmät kotimaat olivat Ruotsi, Yhdysvallat ja Sveitsi.

Helsingissä on yrityksiä vähemmän kuin muissa pohjoismaisissa pääkaupungeissa

Viimeisten vuosien aikana Helsingin yritysten suhdeluku asukaslukuun verrattuna on kasvanut. Pohjoismaisessa vertailussa Helsinki tavoittelee Kööpenhaminan lukemia, mutta on selvästi jäljessä Osloa ja Tukholmaa. Oslossa yritysten määrän kasvu myös oli vuonna 2016 Helsinkiin verrattuna kaksinkertainen.

Julkaisu:

Anu Henriksson: Yritystoiminta Helsingissä 2016, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2018:17, pdf-julkaisu.

Lisätiedot:

tutkija Anu Henriksson, puh. 09 310 36520, e-mail: anu.henriksson(at)hel.fi.