Nuoria kävelemässä Kampissa. Kuva: Marja Väänänen, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Helsinkiläisnuorten hyvinvoinnista on julkaistu katsaus

Helsinkiläisnuorten hyvinvointia tilastojen ja uusien tutkimusten valossa esittelevä kahden vuoden välein julkaistava katsaus on ilmestynyt.

Tänä vuonna keskityttiin vertailemaan helsinkiläisnuoria suhteessa kuuden suurimman kaupungin ja koko maan nuorisoon. Lisäksi tuotiin esille sukupuolten välisiä eroja. Katsauksen tiedot ovat vuosilta 2017–2019.

Tutkimuksessa on tänä vuonna neljä pääpainoaluetta:

  • nuorten koulutus, työ ja toimeentulo
  • nuoret arkiliikkujina ja digiympäristön toimijoina
  • nuorten näkemykset ilmastonmuutokseen ja ympäristötietoisuuteen tai Helsinkiin asuinpaikkana
  • nuorten mielen hyvinvointi

Helsinkiläisistä joka viides on 15–29-vuotias

Katsauksen keskeisimpiä nuorten hyvinvointia kuvaavia huomioita on helsinkiläisnuoria askarruttava mielen hyvinvointi. Aiempaa useampi nuori koki ahdistuneisuuden tunteita, yksinäisyyttä, ystävien puutetta, masennusoireilua ja koulu-uupumusta. Nuoret ovat ympäristötietoisia: esimerkiksi ilmastonmuutos huolestuttaa heitä. Yksinäisyys huolestuttaa helsinkiläisnuoria enemmän kuin muuta väestöä Helsingissä.

Koulutuspolut sukupuolten välillä erkaantuvat jo nuoruudessa. Nuoret miehet ovat useammin vailla opintosuunnitelmia peruskoulun päättymisen yhteydessä. Nuoret naiset ovat taas miehiä useammin lukiossa. Miehistä harvempi on suorittanut korkeakoulututkinnon. Miehet ovat myös useammin työn ja koulutuksen ulkopuolella.

Suurin osa nuorista on silti tyytyväisiä elämäänsä. He kokevat, että heihin luotetaan. He kuuluvat itselle tärkeään yhteisöön tai ryhmään sekä pystyvät tavoittelemaan itselle tärkeitä asioita ja vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun.

Myönteistä kehitystä on tapahtunut myös koulutuksen ja työn saralla. Yhä useammalla nuorella on jokin peruskoulun jälkeinen tutkinto eivätkä he ole työttömiä tai työvoiman ulkopuolella.

Katsaus pohjautuu aineistoihin vuosilta 2017–2019, joten mahdolliset koronaepidemian vaikutukset nuorten hyvinvointiin eivät ole esitetyissä tiedoissa nähtävissä.

Lue lisää:

Vuoden 2020 Nuorten hyvinvoinnin kooste (pdf)

Vuoden 2020 Nuorten hyvinvoinnin kooste (selailtava issuu-julkaisu)

Nuorten hyvinvointikertomus -sivusto