Startup Genomen syväanalyysi Helsingin startup-ekosysteemistä julkaistiin Maria 01:ssä 27. syyskuuta 2018.

Helsinkiläinen startup tähtää korkealle ja jättää yhteisöllisyydellään taakseen maailman huiput

Helsinkiläisillä startupeilla on kunnianhimo kohdallaan ja tavoitteet korkealla, mutta kyvyssä kasvattaa yritystä Euroopan rajojen ulkopuolelle on parantamisen varaa. Ekosysteemi loistaa yhteisöllisyydellään, mutta kaipaa lisää ulkomaisia startupeja.

Startup Genome vertailee vuosittain startup-ekosysteemien vahvuuksia keskenään. Tänään julkistettiin Startup Genomen toteuttama Helsingin startup-ekosysteemiä käsittelevä syväanalyysi, joka on jatkoa huhtikuussa julkistetulle Global Startup Ecosystem 2018 -raportille. Tuoreessa analyysissä Helsinkiä verrataan 44:ään muuhun kaupunkiseutuun. Tulokset paljastavat kiinnostavia seikkoja helsinkiläisen startupin perustajan profiilista.

Tavoitteet korkealla mutta ei Euroopan rajojen ulkopuolella

Analyysin perusteella startupien perustajat Helsingissä ovat maailman kunnianhimoisimpia. Omien sanojensa mukaan he tekevät maailmanluokan tuotteita, joilla tähtäävät kooltaan merkittäville markkinoille. Yrittäjähenkisyydessä he ovat selkeästi yli kansainvälisen keskiarvon. Helsinkiläisen startupin perustaja jää kuitenkin kansainvälisen keskiarvon alapuolelle johtamistaidoissaan. Tähän saattaa olla syynä muun muassa se, että suurin osa perustajista omaa teknisen taustan; bisnestausta on selkeästä harvemmilla kansainvälisiin kollegoihin verrattuna.

Helsinkiläiset startupit kyllä tähtäävät kansainvälisille markkinoille, mutta näyttävät jäävän kansainvälisiä kollegoitaan herkemmin Euroopan rajojen sisäpuolelle, paljastaa Startup Genomen anayysi.

”Helsingin vahvuuksia on toimiva ekosysteemimme. Yhteistyö startupien, rahoittajien, hallinnon, tutkimusinstituutioiden, yritysten ja korkeakoulujen välillä toimii. Tämän yhdistelmän ansiosta helsinkiläisillä startupeilla on kaikki mahdollisuudet ratkaista suuria globaaleja haasteita, kunhan uskallamme kurkottaa globaaleille markkinoille. Suomalaisten kasvuyritysten on rohkeasti otettava jalansijaa Euroopan ulkopuolellekin", toteaa Helsinki Business Hubin toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski.

Lisää naisia ja ulkomaalaisia startup-yrittäjiä

Määrällisesti Helsingissä on vähemmän kasvuyrityksiä kuin muissa vastaavissa kaupungeissa. Startup Genomen analyysi paljastaa, että Helsingissä naiset ja maahanmuuttajat perustavat startupeja paljon harvemmin kuin muiden maiden kaupunkiseuduilla. Ulkomaalaisia insinöörejä täällä sen sijaan näyttää olevan kansainvälistä keskiarvoa enemmän.

Analyysin perusteella on myös nähtävissä, että perustajayrittäjät täällä ovat iältään kansainvälisiä kollegoitaan vanhempia yrityksen perustamishetkellä. Lisäksi perustajilla näyttää olevan vähemmän henkilökohtaista omaisuutta yrityksen perustamisvaiheessa kansainvälisiin kollegoihin verrattuna. Analyysin perusteella suurin osa helsinkiläisistä startupeista kuitenkin kokee rahoituksen saatavuuden kolmannelta osapuolelta helpoksi.

Helsinki jättää taaksensa maailman huiput yhteisöllisyydellään

Statup Genome määrittelee yhdeksi startup-ekosysteemien menestystekijäksi paikallisen yhteisöllisyyden. Tässä Helsinki on analyysin mukaan maailman johtava startup-ekosysteemi jättäen taakseen esimerkiksi Piilaakson ja Lontoon. Raportin mukaan koko ekosysteemi on vahvempi, kun perustajat auttavat toinen toisiaan, ja yhteisöllisyydellä on positiivinen vaikutus ekosysteemin suorituskykyyn tarkasteltaessa muun muassa yritysten tuottoa ja irtautumisia (exit).

Irtautumisten kokonaismäärä on analyysin perusteella kasvanut viime vuosien aikana, mutta korkeampia arvostuksia tarvitaan. Tällä on vaikutus muun muassa pääkaupunkiseudun kykyyn houkutella ulkomaista pääomaa ja ulkomaisia osaajia.


Lisätietoja

Helsinki Business Hub

Startup Genome