Kuva: ABB

Helsinkiläinen matkustaja-alus toimi etäohjattavana testialuksena

Helsingin elinkeino-osasto palveli viime viikolla autonomisen meriliikenteen testausympäristönä, kun ABB kokeili menestyksekkäästi Suomenlinnan lautan etäohjausta.

ABB:n etäohjausteknologian avulla kapteenin voi on mahdollista hallinnoida jopa useamman kuin yhden aluksen liikennöintiä rannalta käsin tehokkaasti ja turvallisesti. Suomenlinna II -lautta operoi ympäri vuoden, kaikissa sääolosuhteissa. Lauttaan on asennettu jäänmurtamiseen soveltuva ABB:n Azipod -propulsiojärjestelmä, mikä varmistaa liikennöinnin sujuvuuden myös talviolosuhteissa.

Illalla 28. marraskuuta lautta kulki reitillään ilman kapteenia ohjaamossaan, kun tilapäinen ohjauskeskus oli siirretty Unioninkadulle elinkeino-osaston tiloihin. Koe toteutettiin lautan liikennöintiaikojen ulkopuolella, ja lautan miehistö oli lautalla kokeen aikana.

Kokeilu sujui ongelmitta.

”Tämä läpimurtokoe on ratkaiseva askel, joka auttaa merisektoria muutoksessa kohti autonomisia aluksia”, kertoo Juha Koskela, ABB:n Marine & Ports -yksikön toimitusjohtaja.

”Autonominen ei ole sama asia kuin miehittämätön. Samalla kun alukset muuttuvat sähköisiksi, digitaalisiksi ja verkkoon kytketyiksi, ABB voi optimoida merenkulkijoiden osaamista ja parantaa toiminnan kokonaisturvallisuutta hyödyntämällä jo olemassa olevan portfoliomme ratkaisuja.”

Helsingin kaupungin elinkeino-osasto toimi ABB:n autonomisen meriliikenteen testauksen etäohjauspisteenä 28.11.2018.

Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto palveli viime viikolla autonomisen meriliikenteen testausympäristönä.

Helsinki meriteollisuuden vahva keskittymä

Helsingin satama on samanikäinen kuin koko kaupunki. Kaupungin satamapolitiikka jakautuu viiteen teemaan: saaristo, satama, meriteollisuus, Itämeri-yhteistyö sekä alan digitalisaatio- ja startup-klusteriyhteistyö.

Helsinki on Suomen suurin meriklusterin keskittymä. Noin puolet suomalaisista meriteollisuusyrityksistä on helsinkiläisiä, ja ne työllistävät lähes 20 000 ihmistä. Helsingin yli 150 vuotta vanha telakka on erikoistunut jäänmurtoon, ja siellä on valmistettu yli puolet maailman kaikista jäänmurtajista. Lisäksi Helsinki on merkittävin suomalaisten varustamojen kotikaupunki, jossa on suurin keskittymä myös meriklusterin palveluyrityksiä, kuten rahoitus-, vakuutus- ja lakipalveluja. Helsingin naapurikaupungissa Espoossa on Suomen ainut meriteollisuuden koulutusta tarjoava yliopisto.

Vuonna 2015 Helsinki aloitti älykkään meriklusterin kehitystyön. Helsingin alueella on kymmeniä merialaan keskittyviä startupeja ja insinööritoimistoja, joita kaupunki verkostoi vuosittain yhteen Slushissa ja muissa tapahtumissa. Helsingin kaupungin älykkään meriteollisuuden yhteistyöverkosto yhdistää meriteollisuutta ja innovatiivisia ICT-palveluja, teollista internetiä ja alan kasvuyrityksiä. Esimerkkejä tästä ovat merellisen datan hyödyntäminen, automaattinen meriliikenne, mittaus- ja monitorointitekniikat sekä meriliikenteen ohjaus- ja riskienhallinta. Kaupungin hankkeen myötä yritykset saavat tukea toimintojensa ja osaamisensa yhdistämiseen ja asiakaskontaktien löytämiseen. Eräänä konkreettisena toimenpiteenä kaupunki on kehittänyt älykkäitä sovelluksia raskaan liikenteen ohjaukseen Helsingin Länsisataman Viron liikenteessä.

Vuonna 2015 Helsingin kaupunki järjesti ensimmäisen Älykkään merialan -seminaarin Slushissa. Vuonna 2016 tilaisuus järjestettiin aiempaa suurempana ja siihen liittyi hackathon-kilpailu. Vuonna 2017 kaupungin hallinnoiman Merit-hankeen päätyttyä tapahtumajärjestäminen siirtyi Meriteollisuus ry:lle ja nyt vuonna 2018 tilaisuus toteutuu suurena kansainvälisen tason seminaarina. Tämän vuoden tapahtuman toteuttavat yhteistyössä Suomen Varustamot, Meriteollisuus ry, Suomen Satamaliitto, Satamaoperaattorit, Merenkulun säätiö, Centrum Balticum, Maritime Accelerator, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Helsingin kaupunki.

Lisätietoja
Breaking Waves -seminaari
(Slushin yhteydessä 3.–4.12.2018)