Suoraan sisältöön
A A A

Helsinki on mukana turvallisuusyhteistyössä EU-kaupunkien kanssa

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut julkilausuman, jossa eurooppalaiset kaupungit ilmaisevat halunsa toimia yhteistyössä kaupunkien turvallisuuden edistämiseksi. Julkilausuma on laadittu Nizzan pormestarin Christian Estrosin aloitteesta.

Kaupungit, jotka allekirjoittavat julkilausuman (Covenant of Mayors on the protection of public spaces), sitoutuvat aktiiviseen tietojen vaihtoon turvallisuustyön parhaista käytännöistä ja kokemuksista. Kaupungit myös valmistelevat yhteisen toimintasuunnitelman, jolla pyritään estämään radikalisaatiota ja sen myötä syntyvää terrorismin uhkaa.
Brysselissä parastaikaa koolla olevassa Euroopan Unionin pormestareiden konferenssissa on teemana kaupunkien julkisten tilojen säilyttäminen avoimina mutta samalla turvallisina. Konferenssin otsikkona on ”Building Urban Defences Against Terrorism: Lessons Learned From Recent Attacks” ja sen järjestää Euroopan komissio yhteistyössä Alueiden komitean kanssa.

”Turvallisuuden säilyttämiseen liittyvissä kysymyksissä on tärkeää olla tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden maiden kaupunkien kanssa. Uskon, että kaupungit voivat oppia toisiltaan siinä, kuinka pidämme julkiset tilat, kuten koulut, kirjastot ja tapahtumat turvallisina.” toteaa apulaispormestari Pia Pakarinen, joka osallistuu konferenssiin Helsingin kaupungin edustajana.

Keskustelua julkisten tilojen turvallisuudesta käydään Helsingissä laajalla rintamalla. Tärkeä elementti on muun muassa erittäin tiivis yhteistyö poliisin kanssa. Yhtenä esimerkkinä tiiviistä yhteistyöstä on kaupungin palveluksessa työskentelevä erityinen poliisilaitoksen asettama poliisiikoordinaattori, joka huolehtii osaltaan kaupungin ja poliisin yhteistyön kehittämisestä sekä päivittäisestä yhteydenpidosta poliisin kanssa.

Design-lähtöinen turvallisuustyö yleisten alueiden ja tapahtumien suunnittelussa on tärkeä lähtökohta ratkaisuissa, joilla pyritään varmistamaan turvallisuus ja viihtyisyys sekä varmistamaan, että toimenpiteillä ei haitata aluiden toimintoja tai käyttöä. Toimivan kaupungin näkökulmasta erilaisten turvallisuusratkaisujen pitää sopia kaupunkikuvaan ja samalla varmistaa kaupunkitilan käytettävyys, lisätä turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Helsingissä turvallisuusasiat huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.

Toiminnallisia valmiuksia erilaisia uhkatilanteita varten kehitetään kouluttamalla muun muassa oppilaitosten ja muiden toimipisteiden henkilöitä ja laadittuja toimintamalleja harjoitellaan säännöllisesti. Kaupungin oman koulutus- ja harjoitustoiminnan lisäksi kaupunki harjoittelee aktiivisesti eri toimijoiden kanssa kehittääkseen valmiuksiaan toimia erilaisissa häiriötilanteissa.

Helsingillä on turvallisuusaiheissa koordinoivaa yhteistyötä myös pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa. 
”Turvallisuuskysymysten pohdinta on olennaisen tärkeää myös kansainvälisesti. Helsingillä on hyvä yhteistyö pohjoismaisten pääkaupunkien valmiustoimintaan ja vastaavanlaista vuorovaikutteista yhteistyötä ja parhaiden käytäntöjen jakamista kannattaa laajentaa muuallekin Eurooppaan”, toteaa Helsingin kaupungin valmiuspäällikkö Anssi Vuosalmi.

Lisää tietoa aiheesta:
Helsingissä varaudutaan laajaan uhkien kirjoonJAA