Muotoilulla voidaan tukea myös rakentamista. Keskustakirjasto Oodin konsepti syntyi käyttäjälähtöisesti ja muotoilun keinoin. (Kuva: Tuomas Uusheimo)

Helsinki yhteistyöhön Aalto-yliopiston kanssa kaupungin muotoilutoiminnan arvioimiseksi

Kuvateksti: Muotoilulla voidaan tukea myös rakentamista. Keskustakirjasto Oodin konsepti syntyi käyttäjälähtöisesti ja muotoilun keinoin. (Kuva: Tuomas Uusheimo)

Helsinki on tuonut muotoiluosaamista vahvasti osaksi kaupungin kehittämistä, kansainvälistä profiilia ja kilpailukykyä. Samalla kaupunki on profiloitunut edelläkävijäksi muotoilun merkityksen laajentamisessa. 

Nyt Helsinki on aloittanut yhteistyön Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen kanssa arvioidakseen syvemmin muotoilun vaikuttavuutta kaupungin kehittämisessä. Tavoitteena on kartoittaa, minkälaisissa eri yhteyksissä muotoilua käytetään kaupungin toiminnassa. Lisäksi halutaan saada lisää ymmärrystä siitä, miten erilaisia palvelumuotoilun hankkeita voidaan jäsentää ja miten niissä syntyneitä tuloksia ja oppimista voidaan saada paremmin näkyväksi. Hankkeen lopputuloksena syntyy kaupunkimuotoilun kartta, joka kuvaa muotoilun eri hanketyypit ja niiden ominaisuudet.

”Muotoilu on nostanut Helsingin kiinnostavaksi esikuvaksi maailmalla. Helsinki nähdään kaupunkina, joka osaa ja ymmärtää hyödyntää muotoilua. Kaupungin omien palvelumuotoilijoiden joukko kasvaa joka vuosi ja kehittämistyötä tehdään myös yhdessä muotoilutoimistojen kanssa”, kertoo kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen.

Muotoilun keinoja hyödynnetty Helsingissä jo pitkään

Helsingillä on jo yli kymmenvuotinen kokemus muotoilun laaja-alaisesta hyödyntämisestä kehittämistyössä. Muotoilu merkitsee kaupungille ihmislähtöisyyttä eli sitä, että pidetään huolta asiakkaan näkökulman huomioimisesta kaikessa palvelukehityksessä. Muotoilu on tunnistettu myös kaupungin strategiassa merkittäväksi uudistumisen ja profiloitumisen keinoksi.

”Helsingin tavoitteena on tehdä joka päivä parempaa ja toimivampaa kaupunkia. Uusien hyvien käytäntöjen jakamiseksi on olennaista tuoda esille uutta tekemistä ja sen vaikuttavuutta. Tässä alan huippututkijoiden kanssa tehtävä arviointiyhteistyö on tärkeässä roolissa”, Hietanen kuvailee.

Nyt toteutettava arviointi on samalla kaupungin kehittäjien oppimista tukevaa työtä.

”Näin luomme eväitä entistä vaikuttavampaan työskentelyyn. Taustalla on myös tarve systemaattisemmin arvioida muotoilulla saavutettavia tuloksia sekä organisaation kyvykkyyttä ja kypsyyttä hyödyntää muotoilua”, toteaa kehittämiskonsultti Meri Virta Helsingin kaupunginkansliasta.

Yksi tuore esimerkki muotoilukehittämisestä on Oodissa tänä keväänä järjestetty yhteissuunnittelutilaisuus Liikkuvat-verkoston ja senioreiden kanssa.

Yksi tuore esimerkki muotoilukehittämisestä on Oodissa tänä keväänä järjestetty yhteissuunnittelutilaisuus Liikkuvat-verkoston ja senioreiden kanssa. Tavoitteena oli löytää uusia ideoita ikäihmisten arkiliikkumisen lisäämiseksi.

Tiivistä yhteistyötä Aalto-yliopiston muotoiluasiantuntijoiden kanssa

Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen asiantuntijat ovat tehneet Helsingin kanssa yhteistyötä yli kymmenen vuoden ajan erityisesti osallistuvan suunnittelun ja palvelumuotoilun kysymysten parissa. Yhteistyön myötä on syntynyt useita julkaisuja ja opinnäytteitä. Samaan aikaan palvelumuotoilun hyödyntäminen on laajentunut Helsingissä ja osaaminen kehittynyt vauhdilla.

”Helsingin kaupunki on ollut kansainvälisesti edelläkävijä palvelumuotoilun hyödyntämissä. Erilaisten hankkeiden laajuus ja määrä on merkittävä. Niiden tyypittely ja haasteiden kartoittaminen on äärettömän kiinnostavaa sekä organisaation oppimisen että akateemisen tutkimuksen kannalta”, Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen johtaja professori Tuuli Mattelmäki sanoo.

Nyt toteutettava arviointityö on käynnistynyt toukokuussa kaupungin keskeisten muotoilutoimijoiden haastatteluilla ja jatkuu loppukesästä yhteiskehittämistilaisuudessa.

Lisätietoja

Helsingin kaupunki
Kaupunkimuotoilupäällikkö Päivi Hietanen, s-posti: paivi.hietanen(at)hel.fi
Kehittämiskonsultti Meri Virta, s-posti: meri.virta(at)hel.fi

Aalto yliopisto
Muotoilun laitoksen johtaja professori Tuuli Mattelmäki, s-posti: tuuli.mattelmaki(at)aalto.fi
Professori Sampsa Hyysalo, s-posti: sampsa.hyysalo(at)aalto.fi

Lue lisää

Design Helsinki