Havainnekuva luonnontiedelukion uudisrakennuksesta. Kuva: ARKKITEHTITOIMISTO AFKS OY

Helsinki vuokraa Kumpulan kampukselta tilat luonnontiedelukiolle

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.3. tilojen vuokraamisesta Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselta Helsingin luonnontiedelukion käyttöön. Jos hanke etenee aikataulussa, luonnontiedelukion oppilaat muuttavat Kumpulaan elokuussa 2023.

Päätös koskee jo olemassa olevien opetus- ja liikuntatilojen vuokraamista Helsingin Yliopistokiinteistö Oy:ltä sekä lukion käyttöön toteutettavan uudisrakennuksen vuokrasopimusta. Osoitteeseen Pietari Kalmin katu 5 toteutettavaan puurakenteiseen uudisrakennukseen suunnitellaan tilat 900 opiskelijalle.

Uudet tilat korvaavat Helsingin luonnontiedelukion nykyiset vuokratilat osoitteessa Mäkelänkatu 84. Luonnontiedelukio tarvitsee isommat tilat opiskelijamäärän kasvaessa. Lisäksi nykyiset tilat eivät kaikilta osin täytä lukion opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia.

Luonnontiedelukion muutto matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteyteen vahvistaa yliopiston ja lukion yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta

Valtuuston päätös kattaa yhteensä noin 6 316 htm² laajuiset tilat, joiden kokonaisvuokra on 39 433 800 euroa 20 vuoden vuokra-ajalta.

Päiväkoti Vanhainen saa uuden päiväkotirakennuksen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kannelmäessä sijaitsevan Päiväkoti Vanhaisen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Uudisrakennukseen suunnitellaan tilat 224 lapselle varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön. Hankkeen enimmäishinta on 11 353 000 euroa.

Uutta päiväkotirakennusta tarvitaan, koska alueen asukasmäärä on kasvussa ja nykyisen päiväkodin tilat vaatisivat laajoja korjauksia. Rakentaminen edellyttää olemassa olevan päiväkodin purkamista ja toiminnan siirtämistä rakennustöiden ajaksi väistötiloihin.

Kohteelle aiotaan hakea rakennuksen Joutsenmerkkiä, jolloin se olisi ensimmäinen kaupungin toteuttama Joutsenmerkki-kriteerit täyttävä hanke. Joutsenmerkityssä talossa valvotaan rakentamista, käytettyjä rakennusmateriaaleja ja kaikkia rakennukseen tulevia tuotteita. Monet joutsenmerkkikriteerit, kuten valaistuksen tarpeenmukainen ohjaus ja aurinkosähkö, noudattavat kaupungin nykyisiä toimintamalleja.

Uuden päiväkodin rakennustöiden on tarkoitus alkaa huhtikuussa 2022, ja valmista olisi elokuussa 2023.

Muutoksia kaupunginvaltuuston ja –hallituksen kokoonpanoissa

Kaupunginvaltuusto myönsi eron valtuutettu Sampo Terholle (Sin.) kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Terhon tilalle kaupunginvaltuutetuksi nousee Nuutti Hyttinen (PS).

Kaupunginvaltuusto myönsi eron myös Terhi Koulumiehelle (Kok.) kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta. Koulumiehen tilalle kaupunginhallitukseen tulee Seija Muurinen (Kok.).


Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhteisöjen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen kaupunginvaltuustolle raportoitavien tavoitteiden poikkeamat Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta. Tarkempi selvitys muiden talousarviotavoitteiden toteutumisesta esitetään kaupunginhallituksen konsernijaostolle Yhteisöraportissa 4/2020.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy. Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Kuva: Luonnontiedelukion uudisrakennus, havainnekuva. ARKKITEHTITOIMISTO AFKS OY