Staran autoja.

Helsinki valmistelee uusia teknisten palvelujen palvelustrategisia linjauksia

Helsingin kaupunki valmistelee uusia teknisten palvelujen palvelustrategisia linjauksia. Samassa yhteydessä kaupunki tarkastelee sen oman rakentamispalveluliikelaitoksen Staran roolia ja kehittämistarpeita. Uusia linjauksia käsitellään Staran johtokunnassa 15.10.2020 ja Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa 20.10. Näiden jälkeen kaupungin kanslia tekee linjauksista esityksen kaupunginhallitukselle.   

Tekniset palvelut ja niiden järjestäminen on taloudellisesti merkittävä noin 750 miljoonan euron vuosittainen kokonaisuus. Tämä muodostuu noin 200 miljoonan euron suuruisista käyttötalouden menoista ja noin 550 miljoonan euron investointimenoista. Näistä palveluista kaupunki hankkii nyt noin 72 prosenttia suoraan markkinoilta ja noin 28 prosenttia Staralta.

Palvelustrategisissa linjauksissa käsitellään mm. kaupungin teknisten palvelujen oman ja ostetun tuotannon rooleja, tarvittavia muutoksista teknisen toimen tilaaja-tuottaja -toimintoihin, teknisen toimen palvelutuotannon päällekkäisyyksiä ja Staralle asetettavia tavoitteita kustannusten läpinäkyvyyden ja tuottavuuden suhteen.

Mikäli uudessa palvelustrategiaesityksessä esitettäviä linjauksia päästään edistämään tämän vuoden puolella, tuottavuushyötyjä voidaan saavuttaa jo vuoden 2021 aikana.

Mahdollisten muutosten valmistelu tehdään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Kaupunki jatkaa pitkäjänteistä henkilöstöpolitiikkaansa. Kaupunki ei irtisano henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Lisää aiheesta:

Kuva: Stara.