Työnantajia kokouksessa. Kuva: NewCo Helsinki

Helsinki työnantajan tukena

Helsingin kaupunki tarjoaa työnantajille erilaisia henkilöstön rekrytointi- ja koulutusmahdollisuuksia sekä niihin liittyviä taloudellisia tukia, kuten oppisopimuskoulutus, palkkatuki, Helsinki-lisä ja yrityskoordinaattoreiden palvelut.

Oppisopimuskoulutus

Jos yritys tarvitsee uutta osaamista tai yrityksessä jo työskentelevältä puuttuu vielä ammatillinen tutkinto, on oppisopimuskoulutus erinomainen mahdollisuus tuottaa osaamista organisaation tarpeisiin. Sopivan henkilön voi rekrytoida suoraan tai vaikkapa kesätyön, osa-aikatyön, palkkatukityön tai työkokeilun kautta kouluttamalla hänet oppisopimuksella alusta lähtien. Rekrytoida voi myös henkilön, jolla on jo ammatillisia opintoja takana.

Palkkatuki

Palkkatuki on rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Helsinki-lisä

Yksityisen tai kolmannen sektorin työnantajalle maksettavan Helsinki-lisän tarkoituksena on helpottaa työpaikan löytymistä. Helsingin kaupunki tukee rahallisesti työnantajaa, joka palkkaa helsinkiläisen työttömän työsuhteeseen. Helsinki-lisää maksetaan työsuhteen keston mukaisesti kuitenkin korkeintaan 12 kuukauden ajalta.

Yrityskoordinaattorit

Helsingin elinkeino-osaston yrityskoordinaattorit palvelevat yksityisen sektorin työnantajia henkilöstön rekrytoinnissa. Yrityskoordinaattorit tekevät tiivistä yhteistyötä eri yritysten kanssa ja etsivät jatkuvasti uusia työnantajia kaupungin kumppaneiksi niin, että yritysten ja helsinkiläisten työnhakijoiden tarpeet kohtaavat. Yrityskoordinaattorit avustavat yrityksiä rekrytointiasioissa ja taloudellisten tukien hakemisessa. Työnantajille suunnatut palvelut ovat maksuttomia.

Tule kuulemaan lisää siitä, miten voit hyödyntää oppisopimusta ja työllistämisen tukia Helsinki työelämän tukena -webinaariin kello 9.00–10.30.