Ihmisiä uima-altaalla.

Helsinki tukee kulttuuri- ja liikunta-alan palautumista ja henkilöstön virkistymistä kertaluonteisella henkilöstöedulla

Helsingin kaupunki on hankkimassa koko henkilöstölleen kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Kyseessä on kertaluonteinen etu, jonka henkilöstö voi käyttää virkistymiseen koronatilanteen jälleen salliessa kulttuuri- ja liikuntasektorin palveluiden parissa. Hankinnan arvo kaupungille on yhteensä noin 7,6 miljoonaa euroa ja edun arvo on työntekijälle enintään 200 euroa.

Haluamme panostaa koko kaupungille tärkeän kulttuuri- ja liikuntasektorin palautumiseen pandemian negatiivisista vaikutuksista samalla, kun tarjoamme henkilöstölle mahdollisuuden virkistäytymiseen rankan koronavuoden jälkeen, pormestari Jan Vapaavuori sanoo.  

Kertaluonteinen henkilöstöetu on henkilöstön käytettävissä kesäkuussa 2021.

Myös palkkoihin tulossa korotuksia: palkkakehityssuunnitelma vuodelle 2021 valmistui

Palkkakehityssuunnitelma on Helsingin kaupungin oma pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka avulla nostetaan palkkausta niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on rekrytointihaasteita. Palkkakehityssuunnitelmalla lisätään kaupungin houkuttelevuutta työnantajana. Talousarviossa 2021 on kohdennettu 4,5 miljoonan euron määräraha palkkakehityssuunnitelman toteuttamiseen.
— Samalla kun kaupunkimme kasvaa, kasvaa kysyntä monille palveluille ja niiden osaaville tekijöille. Palkkakehityssuunnitelma lanseerattiin vuonna 2019 järjestelmälliseksi ja suunnitelmalliseksi tavaksi vastata tähän haasteeseen, pormestari Vapaavuori kertoo.

Tänä vuonna huomioidaan hoitohenkilöstön saatavuutta, jota pandemiavuosi on vaikeuttanut entisestään. Toinen suuri huomioitava henkilöstöryhmä ovat lastenhoitajat.

Palkankorotuksia ohjataan seuraaville ammattiryhmille toukokuusta 2021 alkaen:

Sosiaali- ja terveysala

  • Lähi- ja perushoitajat ja muut hoitotehtävät Helsingin sairaalassa ja seniorikeskuksissa
  • Palveluneuvojat ja vastaavat palveluneuvojat Palvelukeskus Helsingissä
  • Sairaanhoitajat Helsingin sairaalassa, seniorikeskuksissa, vammaistyön asumispalveluissa ja lastenkodeissa sekä apulaisosastonhoitajat Helsingin sairaalassa ja seniorikeskuksissa
  • Erikoistuvat lääkärit Helsingin sairaalassa
  • Työterveyshoitajat ja työterveyshuollon erikoislääkärit

Kasvatus ja koulutus

  • Lastenhoitajat varhaiskasvatuksessa

Pelastusala

  • Palomiehet ja ylipalomiehet

Vapaa-ajan ala

  • Liikunnanohjaustehtäviä liikuntapalveluissa
  • Nuoriso-ohjaajan tehtäviä nuorisopalveluissa

Rakentamisen ala

  • Lupa-arkkitehdit rakennusvalvonnassa

Lisäksi työnantaja ja henkilöstöjärjestöt ovat neuvotelleet tietyille kaupungin tehtävänimikkeille palkankorotukset, joiden raami sisältyy valtakunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin.

Lääkäreille kertaluonteinen palkitseminen

Palkkakehityssuunnitelman mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan kesken vuotta, joten talousarvioon varatusta määrärahasta jää käytettäväksi kertaluonteiseen palkitsemiseen 1,4 miljoona euroa vuoden 2021 aikana. Tämä kertaluonteinen määräraha kohdistetaan terveysasemilla, neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa työskenteleville lääkäreille.

Tavoitteena on sitouttaa lääkäreitä Helsingin kaupungille jatkuvasti haastavassa rekrytointitilanteessa ja varmistaa tätä kautta tärkeiden palveluiden toimivuutta ja saavutettavuutta kaupunkilaisille.


Kuva: Julia Kivelä