Suoraan sisältöön
A A A

Helsinki tukee esitystä pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen, jonka mukaan pääkaupunkiseudun työllisyys-, elinkeino- ja maahanmuuttajapalvelut eli ns. kasvupalvelut tulisi antaa yhden toimijan vastuulle. Järjestelyn hallintomallina toimisi parhaiten kuntayhtymä.

Esitys erillisratkaisuksi on vastaus valtioneuvostolle, joka ilmoitti lokakuussa halukkuutensa neuvotella pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kasvupalveluiden järjestämistä koskevasta erillisratkaisusta. Espoo, Vantaa ja Kauniainen käsittelevät saman ehdotuksen kaupunginhallituksissaan.

Esityksen mukaan kasvupalvelujen järjestämisvastuu tulisi kasvupalvelukuntayhtymälle, jonka jäseninä olisivat pääkaupunkiseudun kaupungit. Muilla Uudenmaan kunnilla olisi mahdollisuus liittyä kuntayhtymän jäseniksi. Kunnilla, jotka eivät ole kuntayhtymän jäseniä, olisi oikeus osallistua niitä koskevien asioiden päätöksentekoon.

Esitystä perustellaan pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan erityislaatuisuudella. Erityisesti maahanmuuttoon liittyvät seikat puoltavat erillisratkaisua. Maahanmuuttajien osuus väestöstä on pääkaupunkiseudulla moninkertainen muuhun maahan verrattuna.

Yhden järjestämisvastuussa olevan toimijan malli olisi hallinnollisesti selkeä ja mahdollistaisi palveluiden yhteensovittamisen asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Kaupunginjohtajat ehdottavat jatkovalmistelun pikaista aloittamista erillisratkaisun ja kuntayhtymämallin pohjalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi selvityksen LED-valaisinten käyttöönotosta ja kehotti jatkamaan siirtymistä LED-valaisimiin kaupungin julkisessa ulkovalaistuksessa.

Ehdotukset kaupungin palvelukokonaisuuksien johtajien valinnasta kaupunginhallitus jätti pöydälle. Pöydälle jäivät myös alkoholilainsäädännön kokonaisuudistusta koskeva lausunto ja keskustelua herättänyt Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen.

Lisää aiheesta:

Kaupunginhallituksen esityslista ja päätöstiedote 30. tammikuuta

JAA