Helsinki liittyy Suomen tekoälykeskuksen jäseneksi

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.5. kokouksessaan kaupungin liittymisestä Suomen tekoälykeskuksen jäseneksi. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi ilmastonmuutoksen sopeutumisen linjaukset vuosille 2019-2025 sekä Uudenmaan liitolle annettavan lausunnon Uusimaa-kaavasta 2050.

Suomen tekoälykeskus on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja VTT:n vuonna 2018 perustama osaamiskeskus, joka etsii keinoja tuoda edistyneimpiä tekoälysovelluksia yritysten, organisaatioiden ja yhteiskunnan käyttöön.

Tekoälykeskus on aktiivisesti mukana synnyttämässä tekoälyn innovaatioekosysteemiä sekä vahvistamassa alueen kilpailukykyä huippuosaamisen ja digitaalisten ratkaisujen alueena.

Helsingin kaupungin liittyminen tekoälykeskukseen tukee kaupungin korkeakouluyhteistyöhön, kilpailukykyyn ja digitalisaatioon liittyviä tavoitteita. Erityisesti se tukee kaupungin ja Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston välistä yhteistyötä ja toimenpiteitä, joilla alueelle houkutellaan uusia innovaatiotoimijoita ja investointeja. Se vahvistaa pääkaupunkiseudun ict-alan innovaatioyhteisöä ja profiloitumista digitaalisena huippuosaamiskeskittymänä.

Tekoälykeskuksen jäsenyys edistää myös kaupungin henkilöstön kompetenssin kehittymistä ja luo pohjaa paremmin suunnitelluille palveluille sekä innovatiivisille kokeiluille. Lisäksi jäsenyys antaa suoran yhteyden tekoälytutkimuksen huippuasiantuntijoihin. Mahdollisia yhteistyökohteita ovat muun muassa kaupunkidata ja sen analysointi liittyen esimerkiksi vähäpäästöiseen liikenteeseen, sisäilmanlaadun parantamiseen ja sosiaaliseen inkluusioon.

Kaupunginhallitus hyväksyi ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset 2019−2025

Helsingin ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset ovat strateginen suunnitelma, jota toteuttamalla Helsinki voi sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Sopeutumislinjauksilla kaupunki pyrkii vähentämään ilmastonmuutoksen haitallisia seurauksia yhteiskunnan toimintakykyyn, talouteen, luontoon ja ihmisten arkipäivään sekä hyödyntämään muuttuvan ilmaston aiheuttamia mahdollisia etuja.

Helsingin kaupungilla on useita suunnitelmia, ohjausmekanismeja, työkaluja sekä hankkeita, joiden avulla sopeutumista toteutetaan kaupungin suunnittelussa. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöohjelma, Helsingin hulevesiohjelma, Viherkattolinjaukset, Luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelma sekä Itämerihaasteen Itämeri-toimenpideohjelma sisältävät sopeutumisen linjauksia tukevia tavoitteita ja toimia.

Sopeutumislinjaukset ovat voimassa kuluvan ja seuraavan valtuustokauden. Linjauksissa tarkastellaan muuttuvaa ilmastoa myös pitkällä aikajänteellä, aina vuosisadan loppuun asti. Ne toteuttavat omalta osaltaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 2030.

Lisätietoja: Helsingin ilmastonmuutoksen sopeutumislinjaukset

Uusimaa-kaava 2050 tukee Helsingin hiilineutraaliustavoitetta

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös lausunnon Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 ehdotuksesta. Lausunnossaan kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Uusimaa-kaava 2050 mahdollistaa sekä koko seudun että Helsingin kaupungin kasvun. Kaava pyrkii hiilineutraaliin Uuteenmaahan vuoteen 2035 mennessä. Tavoite on yhdenmukainen Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitteen kanssa ja luo osaltaan raamit maakunnan yhdyskuntarakenteen kehitykselle.

Kaupunginhallituksen 27.5.2019 kokouksen kaikki päätökset on luettavissa päätöstiedotteessa.