Helsinki-sovelluksen käyttö loppui vuodenvaihteessa 2020–2021

Helsingin kaupunki on lopettanut kaupunkilaispalautetta keränneen Helsinki-sovelluksen kehityksen ja tuen vuoden 2020 lopussa. Kaupunki panostaa sen sijaan uuden kaupunkiyhteisen palautekanavan kehittämiseen. Uusi palautekanava tulee käyttöön vuoden 2022 aikana. Ylimenokauden ajan kaupungille voi jättää palautetta osoitteessa hel.fi/palaute.

Helsinki-sovellus on ollut sovelluskaupoista ladattava sovellus, jonka avulla on voinut lähettää kaupungille kysymyksiä, kehitysehdotuksia ja myös kiitoksia. Sovelluksessa on voinut tarkastella myös muiden lähettämää palautetta ja seurata palautteiden käsittelyä. Palvelu kuitenkin lopetettiin, koska se oli teknologialtaan vanhentunut ja jäänyt kokeilun jälkeen ilman jatkokehitystä ja riittävää ylläpitoa. Lisäksi kaupungin linjaukset palveluiden tarjoamiseen ovat muuttuneet ja Helsinki panostaa jatkossa verkkosivukehityksessä uuteen hel.fi-sivustoon. Myöskään toiminnoiltaan Helsinki-sovellus ei ollut riittävän monipuolinen pelkkänä palautekanavana.

Uusi Helsingin kaupungin palautekanava tulee olemaan selainpohjainen ratkaisu, eikä sovelluskaupasta ladattava applikaatio. Se tulee korvaamaan nykyisen palautekanavan osoitteessa hel.fi/palaute. Nykyisessä palautekanavassa ei näy jo julkaistuja palautteita kartalla, mutta tämä ominaisuus palaa käyttöön seuraavassa versiossa.

Palautekanavan uudistus on osa Helsingin nettisivujen uudistamista

Kaupungin verkkosivusto Hel.fi uudistetaan kokonaan vuoteen 2022 mennessä ja myös kaupungin palautekanavauudistus on osa tätä uudistusta. Samalla selkiytetään kaupungin verkkosivustojen roolia ja toimintatapoja. Uudistuksessa hel.fi-sivusto rakennetaan käyttäjien tarpeista lähtien, panostaen yhtenäiseen asiakaskokemukseen ja palveluiden löydettävyyteen. Tavoitteena on, että uusi hel.fi on selkeä ja kaikille helppokäyttöinen kanava kaupungin palveluihin ja sisältöihin. Toimiva verkkosisältö ja käytettävät palautekanavat lisäävät myös digitaalisten palvelujen käyttöastetta.

Helsingin kaupungin digitaalinen johtoryhmä linjasi Helsinki-sovelluksen lopettamisesta kokouksessaan 7. lokakuuta 2020.