Helsinki sitoutuu kestävään matkailuun

Helsinki sitoutuu kestävään matkailuun ja osallistuu kaupunkien yhteiseen julistukseen kestävän matkailun edistämiseksi. Julistus julkistettiin YK:n alaisen Maailman matkailujärjestön (World Tourism Organization, UNWTO) kokouksessa Lissabonissa 5. huhtikuuta.

Julistukseen ovat sitoutuneet kaupungeista Helsingin lisäksi Barcelona, Brugge, Bryssel, Dubrovnik, Krakova, Madrid, Moskova, Nursultan, Pariisi, Porto, Praha, Punta del Este, Lissabon, Tbilisi, São Paulo and Soul sekä esimerkiksi YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO, YK:n asuinyhdyskuntaohjelma, Maailmanpankki sekä Euroopan alueiden komitea.

Kestävä matkailu tarkoittaa sitä, että matkailua tarkastellaan paikallisyhteisön ehdoilla. Matkailun positiiviset vaikutukset pyritään maksimoimaan samalla kun minimoidaan sen negatiiviset vaikutukset.

Helsinki kehittää aktiivisesti mahdollisuuksia tehdä vastuullisia valintoja. Kaupunkimarkkinointisivustolla MyHelsinki.fi:ssä avataan kesällä uusi Think Sustainably -palvelu. Palvelun avulla kuluttajat, niin paikalliset asukkaat kuin vierailijat, voivat etsiä vastuullisia palveluita, kuten ravintoloita, majoitusta, aktiviteetteja ja tapahtumia kaupungin laajasta tarjonnasta. Palvelu perustuu Helsingille räätälöityihin vastuullisuuskriteereihin, jotka on kehitetty yhdessä paikallisten sidosryhmien ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa.

Helsingille kestävä matkailu tarkoittaa myös sitä, että Helsinki keskittyy määrän sijasta laatuun. Matkailun kestävä kasvu auttaa ennakoimaan mahdollisia ongelmia ja takaa sujuvat palvelut niin vierailijoille kuin kaupunkilaisille. 

Helsinki pyrkii myös olemaan kestävän matkailun suunnannäyttäjä. Helsinki palkittiin vuonna 2018 Euroopan komission uudessa European Capital of Smart Tourism -kilpailussa ensimmäisellä palkinnolla. Kilpailussa arvioitiin muun muassa saavutettavuutta, digitalisaation hyödyntämistä, kestävän matkailun periaatteita, kulttuuriperintöä ja matkailutarjonnan innovatiivisuutta.

Työ kestävän matkailun edistämiseksi jatkuu. Helsingin kestävän matkailun ohjelma valmistuu vuoden 2019 aikana. Helsinki on osallisena myös Visit Finlandin kehittämässä Sustainable Finland -konseptin pilottihankkeessa.

Lisbon Declaration on Cities for all: building cities for citizens and visitors


JAA