Kuva: Helsingin kaupunki, Riku Pihlanto

Helsinki pyytää yrityksiltä ratkaisuja koulujen digihaasteisiin

Digitalisaatio on Helsingissä osa koulujen arkea ja sen rooli kasvaa. Opettajat kuitenkin kokevat, että olemassa olevat ratkaisut eivät aina kohtaa koulujen tarpeiden kanssa. Samaan aikaan yritysten on ollut vaikea vastata näihin tarpeisiin, koska ne eivät ole olleet tiedossa. Nyt 6aika-hanke Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt on luonut toimintamallin, jossa koulujen tarpeet nostetaan yritysten tietoon ja yritykset voivat tarjota tarpeisiin ratkaisuja.

Hanke kartoitti Helsingin koulujen tunnistamat digihaasteet, jotka ovat:

1. Arviointi ja palaute. Miten koulut voivat kehittää palautteenannosta ja arvioinnista monipuolisempaa ja motivoivampaa?
2. Kolmannet tilat. Miten koulut voivat löytää säännöllisesti monipuolisia oppimistiloja kouluympäristön ulkopuolelta?
3. Immersio, AR ja VR opetuksessa. Miten AR-lasit voisivat vapauttaa oppimisresursseja? Mitä lisäresursseja immersiivisen (uppouttavan) tilan käyttö tuo opetukseen?
4. Sosio-emotionaaliset taidot. Miten koulu voi paremmin tukea sosio-emotionaalisten taitojen kehittymistä.
5. Lukiolaisten työnhakutaidot.

Yritykset yhteiskehittävät ratkaisuja kouluille

Kaikki kiinnostuneet yritykset voivat tarjota ratkaisujaan koulujen haasteisiin osoitteessa www.oppimisenuusiaika.fi.

Yritysten tarjoamia ratkaisuja yhteiskehitetään neljän kuukauden kokeilujaksoissa syksyllä 2018 Kalasataman, Jätkäsaaren, Hiidenkiven, Aurinkolahden ja Ressun peruskouluissa sekä Helsingin kaupungin lukioissa. Nopeissa kokeiluissa koulut pääsevät kokeilemaan uusia ratkaisuja ja arvioimaan niiden käytettävyyttä sekä pedagogista vaikuttavuutta.

Yhteiskehittämisjakso on fasilitoitu ja siitä voidaan maksaa korvaus.

Yritykset saavat kokeiluista referenssin, käyttäjäkokemuksia sekä ulkopuolisen vaikuttavuusarvioinnin tuotteen käytöstä osana suomalaisesta koulujärjestelmää. Yksi tavoite on synnyttää vientikelpoisia opetusteknologian tuotteita. Helsingissä hanketta toteuttavat Helsingin kaupunki ja kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsinki.

“Tällaista koulujen ja yritysten yhteiskehittämistä, joka perustuu koulujen antamiin haasteisiin, kokeillaan nyt ensimmäisenä maailmassa. On hienoa, että se tehdään Helsingissä ja Suomessa. Opettajat haastavat yritykset kehittämään uusia tuotteita, jotka vastaavat koulujen tarpeita”, Forum Viriumin osahankkeen projektipäällikkö Niko Lindholm sanoo.

Koulujen avoimet haasteet julkistettiin 16. toukokuuta 2018 Helsingissä.

Lisätietoja

Yritykset voivat tutustua haasteisiin ja jättää ratkaisuehdotuksensa osoitteessa:
www.oppimisenuusiaika.fi


6Aika
Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Hankkeessa ovat mukana päätoteuttaja Helsingin kaupungin lisäksi Espoon kaupunki, Forum Virium Helsinki, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki, Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.

JAA