Helsinki Pride 2019 -teemaviikko näkyy katukuvassa koko viikon ajan. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki.

Helsinki Pride 2019 tuo tärkeää yhdenvertaisuustyötä esille Pride-viikolla

Pride Helsinki 2019 valloittaa kaupungin 24.–30. kesäkuuta. Myös Helsingin kaupunki tekee tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä niin asukkaiden kuin henkilöstön hyväksi. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa huikean kattauksen tilaisuuksia ja tapahtumia teemaviikolla.

Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma. Pride-viikko on täynnä ohjelmaa, kuten luentoja ja keskustelutilaisuuksia, työpajoja, taidetta ja kulttuuria sekä lukuisia juhlia. Tapahtuman järjestää ihmisoikeusjärjestö Helsinki Pride -yhteisö. 

Tapahtumaviikon huipennus koetaan lauantaina 29. kesäkuuta kulkueen ja puistojuhlan merkeissä. Viime vuoden Pride-kulkueeseen osallistui poliisin arvion mukaan noin 100 000 ihmistä.

Helsingin strategiassa määritellään, että Helsinki on elävä ja monikulttuurinen, liberaalin demokratian ja suvaitsevaisuuden vahva edistäjä. Kasvavassa Helsingissä on moniarvoisuutta salliva kulttuuri, joka mahdollistaa eri väestöryhmien kohtaamiset.

”Helsinki on ennen kaikkea yhteisö. Jokainen helsinkiläinen on taustastaan, katsomuksestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta tasa-arvoinen ja yhtä arvokas osa tätä yhteisöä. Yhdenvertainen kaupunki on toimiva ja onnellinen kaupunki, jossa ihmiset haluavat asua, elää, yrittää, työskennellä, oppia, leikkiä, käydä töissä ja kasvattaa perheitään. Helsingissä ponnistellaan tämän eteen joka päivä. Helsinki Pride tekee omalta osaltaan tärkeää työtä yhdenvertaisen Helsingin eteen – ja myös juhlistaa sitä, mitä olemme jo saavuttaneet”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Helsinki tekee aktiivista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä

Helsingin kaupungilla on pitkät perinteet sukupuolten tasa-arvon edistämisessä, ja esimerkiksi luottamushenkilöistä koostuva tasa-arvotoimikunta on toiminut kaupungissa jo 1980-luvun puolivälistä asti. Samalla kuitenkin tunnistetaan, että tuloksellinen tasa-arvo – ja yhdenvertaisuustyö vaatii jatkuvaa kehittämistyötä ja uusia avauksia. Suunnitelmakaudella 2019–2021 sellaisia ovat esimerkiksi sukupuolivaikutusten arvioinnin systemaattinen kehittäminen ja sukupuolen moninaisuuden entistä parempi huomioon ottaminen kaupungin palveluissa ja toiminnassa. Jatkossa tavoitteena on kehittää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä entistä tiiviimpänä ihmisoikeuksien edistämisen kokonaisuutena palveluissa.

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelma on tehty sen varmistamiseksi, että Helsingin kaupungin työpaikoilla kaikkien sukupuolten edustajia kohdellaan yhtä hyvin. Työnantajana kaupunki edellyttää asiallista ja arvostavaa suhtautumista kaikkia työyhteisön jäseniä ja asiakkaita kohtaan. Henkilöstön tasa-arvosuunnitelman toimenpiteet päivitetään uudelleen kahden vuoden kuluttua. Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman vuositoimenpiteet päivitetään tämän vuoden kuluessa.

Yhtenäisen ihmisoikeustyön edistämiseksi on keväällä 2019 perustettu myös Helsingin kaupungin ihmisoikeusverkosto. Se kokoaa yhteen yli 180 kaupungin työntekijää pysäköinnintarkastajasta kaupunkiarkkitehtiin ja tiedottajasta lähihoitajaan ja kokoontuu säännöllisin väliajoin ideoimaan sekä kehittämään kaupungin palveluja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Tänä keväänä Helsinki kysyi ensimmäistä kertaa kaupunkilaisilta, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat kaupungissa. Kyselyyn tuli yli 500 vastausta. Niiden avulla saatua arvokasta tietoa tullaan käyttämään yhdenvertaisuustyön kehittämisessä ja kaupungin tuottamien palvelujen parantamisessa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa huikean kattauksen teemaviikolla

Helsingin kaupunki järjestää Helsinki Pride 2019 -tapahtumaviikolla tapahtumia kulttuuritaloissa, museoissa ja nuorisotaloissa.

Museoissa järjestetään muun muassa queer-aiheisia yleisöopastuksia, yhteislaulua sekä tutustutaan 1920-luvun Helsinkiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta.

Lue lisää:

Helsinki Pride -yhteisö ry

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ohjelmatarjontaa teemaviikolla

Nuorten Pride-viikon ohjelma:

munstadi.fi

Nuorten Pride 2019 ohjelmakooste 2019 (pdf)

Helsingin kaupunki työnantajana

Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstön ja palveluiden tasa-arvosuunnitelmat 24.6.2019

Henkilöstön tasa-arvosuunnitelma 2019‒2021

Palveluiden tasa-arvosuunnitelma 2019-2021