Yliopistokatu / Kuva: Helsinki Marketing

Helsinki kasvattaa panostustaan kansainvälisten osaajien houkutteluun

Helsinki satsaa nyt kaupungin kansainvälisen maineen rakentamiseen yhteistyössä teknologia-alan yritysten kanssa. Syyskuussa käynnistyvän työn tavoitteena on testata, millaisella mielikuvalla kansainvälisiä osaajia saadaan pysyvästi houkuteltua muuttamaan Helsinkiin.

Helsinki pärjää kansainvälisissä kaupunkivertailuissa hyvin, mutta ulkomaisten osaajien houkuttelu Suomeen on yritysten kokemuksen mukaan yhä vaikeaa.

”Suomalaiset kasvuyritykset ovat Euroopan kärkikastia investointien houkuttelussa, ulkomaista pääomaa on kertynyt startupeihin satojen miljoonien eurojen edestä. Yritysten kasvun esteenä on kuitenkin osaajien houkuttelu. Helsingin tavoitteena on parantaa kaupungin mielikuvaa asuinpaikkana. Uskon, että tämä on mahdollista, koska suuri osa tänne muuttaneista ulkomaisista osaajista on tyytyväinen elämäänsä asetuttuaan tänne,” toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

Helsinki tiivistää yhteistyötä kansainvälisen maineen rakentamisessa teknologia-alan yritysten kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat Supercell, Smartly, Relex ja MaaS Global sekä kasvuyritystapahtuma Slush. Yhteisesti tunnistettu syy muuttoliikenteen suhteellisen vähäiseen määrään on Helsingin kansainvälisen tunnettuuden puute. Mielikuvat kaupungista ovat hataria ja osittain vanhentuneita.

”Parhaiden osaajien löytäminen maailmalta on meille kriittistä. Helsinki on hieno kaupunki, mutta kynnys tulla tutustumaan, saati muuttaa tänne on kuitenkin korkea. Olemme huomanneet, että kun saamme rekrytoitavat itse kokemaan Helsingin, innostus kaupunkiin syttyy ja työsopimus syntyy helpommin,” kertoo Smartlyn toimitusjohtaja Kristo Ovaska.

Helsinki etsii kansainvälisiä testikäyttäjiä 

Helsingin käytettävyyttä mahdollisena uutena kotikaupunkina pääsee testaamaan 15 potentiaalia rekrytoitavaa kasvuyritystapahtuma Slushin aikaan. Helsingin kaupunkimarkkinointiyhtiö Helsinki Marketingin ja teknologiayritysten yhteinen markkinointikampanja, CaaS – World’s first City as a Service, käynnistyy syyskuussa. Kampanjan tavoitteena on puhutella yllättävästi ja erottuvasti kansainvälisiä teknologia-alan osaajia. Digitaalista markkinointia kohdennetaan ensivaiheessa Pietarin, Krakovan sekä Lontoon alueille.

”On ilo huomata, että Helsinki hakee nyt kansainvälisessä markkinoinnissa rohkeita avauksia. Kohderyhmää puhutellaan heidän omalla kielellään. Ei huomiota synny, jos asiat tehdään samalla tavalla kuin muut,” Slushin toimitusjohtaja Andreas Saari kertoo.

International House Helsinki tarjoaa palveluita muuttajille

Kansainvälisille osaajille suunnattuja nopeita ja kattavia maahantulo- ja asettautumispalveluita tarjoaa International House Helsinki (IHH). Sillä on keskeinen rooli Helsinkiin saapuvien kansainvälisten osaajien ja heitä rekrytoivien yritysten ja työnantajien neuvonnassa. Joulukuussa 2017 käynnistynyt palvelu kerää valtaosan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen neuvonta- ja viranomaispalveluista saman katon alle Helsingin Sörnäisiin. IHH palvelee yrityksiä ja työnantajia myös ulkomaisen työvoiman rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä.

Helsinki on yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa mukana valtioneuvoston poikkihallinnollisessa Talent Boost – Kasvua kansainvälisistä osaajista –toimenpideohjelmassa. Sen puitteissa Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä valtion, korkeakoulujen ja muiden paikallisten sekä alueellisten toimijoiden kanssa osaavan työvoiman houkuttelemiseksi. Tavoitteena on myös tukea täällä jo olevien kansainvälisten osaajien, kuten korkeakouluissa opiskelevien kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä.

Kampanjasivusto