Helsinki palkitsi opinnäytetöitä

Helsingin kaupunki jakoi tunnustuspalkinnot kymmenelle erityisen hyvän Helsinki-aiheisen opinnäytteen tekijälle keskiviikkona 16. joulukuuta. Opinnäytepalkintoja on jaettu vuodesta 1992 lähtien.

Vuosittain jaettavat opinnäytepalkinnot myönnetään tutkielmille, joiden aihe liittyy Helsinkiin, helsinkiläisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Kaupunki pyrkii palkitsemaan opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. Palkinnon suuruus oli tänä vuonna 400 euroa.

”Haluamme opinnäytepalkinnolla kannustaa opiskelijoita tutkimaan Helsinkiä ja kaupunkikehitykseen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä eri tieteenalojen näkökulmista. Tänä vuonna saimme 25 hakukriteerit täyttävää ehdotusta eri tieteenaloilta”, iloitsee tutkimuspäällikkö Katja Vilkama Helsingin kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksiköstä.

Palkitsemisen kriteereinä on opinnäytetyön laatu, kosketuspinta Helsinkiin ja korkeakoulun laitoksen antama arvosana. Lisäksi arvostetaan opinnäytteiden innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia.

Opinnäytepalkinnot myönnettiin seuraaville henkilöille:

Joose Helle: Quiet paths for people: developing routing analysis and Web GIS application. Maantieteen koulutusohjelma, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Anniina Honka: Helsingin punainen miliisi 1918: Jakautunut järjestysvalta ja kriisiajan rikokset. Historian maisteriohjelma, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Juho Hänninen: Urban DIY Enclaves? The ‘Alternative’ Cultural Spaces of Helsinki’s Music Scenes 2000–2019. USP Master’s Programme, Faculty of Social Sciences, University of Helsinki

Rosa Höykinpuro: Koordinering av världens bäst fungerande stad - att kunna skapa nya koordineringsförfaranden och rutiner efter en organisationsförändring Institutionen för företagsledning och organisation, Svenska handelshögskolan

Sasu Karttunen: The effect of street vegetation configuration on the pedestrian-level aerosol mass concentrations in a wide street canyon. Fysiikan osasto ja Ilmakehätieteiden keskus, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Samuli Kyytsönen: Saavutettavuus sosiaalisesta näkökulmasta Case: Helsingin poikittaisten pikaraitioteiden suunnittelu. Rakennetun ympäristön laitos, insinööritieteiden korkeakoulu, Aaltoyliopisto

Saara Mutanen: Uusi reuna - Täydennysrakentamissuunnitelma Meilahden kerrostaloalueelle. Arkkitehtuurin laitos, taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aaltoyliopisto

Taneli Pärssinen: Pyöräliikenteen liikennevalo-ohjauksen kehittäminen. Rakennetun ympäristön laitos, insinööritieteiden korkeakoulu, Aaltoyliopisto

Oskar Rönnberg: Differentieras den rumsliga mobiliteten redan i barndomen? En enkätstudie om Helsingforsbornas användning av stadsrummet. Department of Geosciences and Geography, Faculty of Science, University of Helsinki

Sara Todorovic: Modelling risk factors in urban residential fires in Helsinki. Department of Geosciences and Geography, Faculty of Science, University of Helsinki