Opinnäytetöistä palkitut opiskelijat. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsinki palkitsi opinnäytetöitä

Helsingin kaupunki jakoi maanantaina 9. joulukuuta tunnustuspalkinnot yhdeksälle erityisen hyvän Helsinki-aiheisen opinnäytteen tekijälle.

Opinnäytepalkinto myönnetään tutkielmille, joiden aihe liittyy Helsinkiin, helsinkiläisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Kaupunki pyrkii palkitsemaan opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. Palkinnon suuruus oli tänä vuonna 440 euroa. 

”Haluamme opinnäytepalkinnolla kannustaa opiskelijoita tutkimaan Helsinkiä ja kaupunkikehitykseen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä eri tieteenalojen näkökulmista. Tänä vuonna saimme 26 hakukriteerit täyttävää ehdotusta eri tieteenaloilta”, iloitsee tutkimuspäällikkö Katja Vilkama Helsingin kaupunkitutkimus ja –tilastot yksiköstä.

Palkitsemisen kriteereinä on opinnäytetyön laatu, kosketuspinta Helsinkiin ja korkeakoulun laitoksen antama arvosana. Lisäksi arvostetaan opinnäytteiden innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia. Opinnäytepalkinnot on jaettu vuodesta 1992 alkaen.

Opinnäytepalkinnot myönnettiin seuraaville henkilöille:

Bergroth Claudia: Uncovering population dynamics using mobile phone data: the case of Helsinki Metropolitan Area. Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen laitos 

Iivarinen Oskari: Metron sisätilapaikannuksen arviointi ja kehittäminen. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Kivioja Liinu: Kivijalka ja kaupunkilainen - Kivijalka osana asukkaan arkimaisemaa. Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos

Puotinen Emilia: Crowdsourcing Helsinki - Locals as co-authors of urban space. Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos

Rautiainen Pia: Ihmisten kaupunki? Osallistamisen konkretia Jakomäen kehityshankkeessa. Turun yliopisto, Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos

Sydänlammi Hertta: Strategic districting for the mitigation of educational segregation: A pilot model for school district optimization in Helsinki. Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen laitos

Takkunen Antti: Kävelyn kokonaisvaltainen edistäminen ja seuranta Helsingissä. Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Ukskoski Laura: Karamzininrannasta Aulis Rytkösen kadulle – Tutkimus 2000-luvun muistonimeämisestä. Helsingin yliopisto, suomalaisugrilainen ja pohjoismainen osasto 

Willberg Elias: Bike sharing as part of urban mobility in Helsinki: a user perspective. Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen laitos