Nuori nainen kirjoittaa tietokoneella.

Helsinki palkitsi ansioituneita opinnäytetöitä

Helsingin kaupunki jakoi perjantaina 17. joulukuuta tunnustuspalkinnot kymmenelle erityisen hyvän Helsinki-aiheisen opinnäytteen tekijälle.

Opinnäytepalkinto myönnetään tutkielmille, joiden aihe liittyy Helsinkiin, helsinkiläisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Kaupunki pyrkii palkitsemaan opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. Kunkin palkinnon suuruus oli tänä vuonna 400 euroa.

– Haluamme opinnäytepalkinnolla kannustaa opiskelijoita tutkimaan Helsinkiä ja kaupunkikehitykseen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä eri tieteenalojen näkökulmista. Tänä vuonna saimme 26 hakukriteerit täyttävää ehdotusta eri tieteenaloilta, iloitsee tutkimuspäällikkö Katja Vilkama Helsingin kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkitietoyksiköstä.

Palkitsemisen kriteereitä ovat opinnäytetyön laatu, kosketuspinta Helsinkiin ja korkeakoulun antama arvosana. Lisäksi arvostetaan opinnäytteiden innovatiivisuutta ja uusia näkökulmia. Opinnäytepalkintoja on jaettu vuodesta 1992 alkaen.

Opinnäytepalkinnot myönnettiin seuraaville henkilöille:

Eva Granholm: "Vill du ha lite kakao?": en studie om unga omsorgsgivares skolvardag, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Lauri Grünthal: Musiikki ja monialainen oppiminen. Yläkoulun oppilaiden kokemuksia monialaisesta oppimiskokonaisuudesta ja musiikin oppimisesta sen osana, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto

Felix Hallikainen: Helsingin seudun lasten ja nuorten liikkumistavat arkipäivän matkoilla, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Nele Korhonen: Simple lifestyles in urban milieus: A qualitative study of voluntary simplicity in a city, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Merilla Laitinen: Lasten työssäkäynti Helsingissä 1900–1920, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Helena Laukkoski: Oopperatalohanke Helsingin Sanomissa 1964–1987: julkisen keskustelun kehitys ja suhde Suomen kulttuuripolitiikkaan, humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jarrod Luxton: Prioritisation of Nature-based Solutions in Urban Catchments, Insinööritieteiden korkeakoulu, Aalto-yliopisto

Jasmiina Myllys: Airbnb:n mahdolliset vaikutukset Helsingin vuokra-asuntomarkkinoihin: vuokra-aukkoteorian näkökulma, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Mathew Page: Agent-based models as a tool for exploring complex segregation processes. Simulating scenarios of residential segregation in the Helsinki Metropolitan Area, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Jenni Passoja: ”Se menee niin laajalle se työ, mitä me tehään, et se on niitten nuorten elämää…” Tarkastelussa kunnallinen nuorisotyö diskursiivisena käytäntönä, kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto

Helsingin kaupunkitietoyksikkö tekee laaja-alaista kaupunkitutkimusta ja huolehtii kaupungin tilastotoiminnan perustietovarannoista, tilastojulkaisuista sekä tietopalvelusta.

Lue lisää:

Tilasto- ja tutkimustietoa Helsingistä

Kuva: Julia Kivelä (c) Visit Finland.