Helsinki osaksi kuntalaisten digitaalisia oikeuksia edistävää Cities for Digital Rights -verkostoa

Helsinki on maailman johtava kaupunki julkisen tiedon avaamisessa ja sen hyödyntämisessä. Kaupungin tavoitteena on kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka tekevät itseä kiinnostavien ja koskevien asioiden seuraamisen ja osallistumisen helpoksi riippumatta siitä, ovatko ne kaupungin vai muiden tekemiä. Digitalisaation lisääntyessä kuntalaisten digitaalisten oikeuksien turvaaminen on ensisijaisen tärkeää. Helsinki on liittynyt Amsterdamin, Barcelonan ja New Yorkin perustamaan Cities for Digital Rights -verkostoon, jonka tarkoituksena on luoda linjauksia, jakaa parhaita käytäntöjä ja suunnitella työkaluja digitaalisten oikeuksien edistämiseksi.

Vuonna 2018 perustettu Cities for Digital Rights -verkosto on asettanut viisi keskeistä periaatetta toiminnalleen. Ne ovat:

  • universaali ja tasa-arvoinen pääsy internetiin ja digitaalisen lukutaidon kehittäminen
  • yksityisyys, datasuoja ja dataturvallisuus
  • datan ja algoritmien avoimuus, vastuullisuus ja syrjimättömyys
  • osallistuva demokratia, monimuotoisuus ja osallisuus
  • avoimet ja eettiset digitaaliset palvelustandardit.

Helsinki painottaa erityisesti digitalisaation eettisyyttä, jotta päätöksenteossa käytetty data ei syrji yksittäisiä väestöryhmiä ja alueellinen eriarvoisuus vältetään.

”Helsinki haluaa kiinnittää huomiota siihen, että digitalisaatio hyödyttää tasapuolisesti kaikkia. Helsinkiläisillä on kansainvälisesti vertaillen hyvät mahdollisuudet hyödyntää digitalisaatiota esimerkiksi kirjastoissa, palvelukeskuksissa ja asukastaloissa. Lisäksi kaupunki on kouluttanut henkilökuntaansa antamaan digineuvontaa kaupunkilaisille. Jatkossa Helsinki haluaa hyödyntää entistä paremmin tekoälyn, uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia. Kansainvälisen yhteistyö on tärkeä tapa vahvistaa osaamistamme digitalisaatioon liittyen”, kertoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Datan avoimuus tukee kaupungin tavoitetta avoimesta hallinnosta, jossa Helsinki on edelläkävijä. Muun muassa selkokielinen ja monikanavainen viestintä, osallistuva suunnittelu ja budjetointi sekä toimivat aloitekäytännöt ovat esimerkkejä Helsingin avoimesta ja läpinäkyvästä toimintamallista.

Cities for Digital Rights -verkoston jäseniä kokoontuu 25. huhtikuuta Helsinkiin keskustelemaan tekoälystä ja etiikasta Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusaman johdolla.

JAA