Tuomaan markkinat. Kuva: Jussi Hellsten

Helsinki on turvallisen matkailun edelläkävijä

Helsinki haluaa olla maailman kestävin ja älykkäin matkailukohde. Covid-19 pandemia on haastanut matkailutoimijoita ennennäkemättömällä tavalla ja turvallisuus on noussut esiin yhä tärkeämpänä osana tulevaisuuden vastuullista matkailua. Turvallisuuden edistämiseksi Helsinki on yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa kehittänyt uuden matkailun turvallisuuden alueellisen johtamisen mallin.

Turvallisuus vaatii sekä tekoja että viestintää

Turvallisuus on matkailijalle vapautta unohtaa koko asia. Kun matkailija tuntee olonsa turvalliseksi, hän ei edes ajattele sitä, vaan voi matkailla huoletta. Matkailualan työntekijöille ja toimijoille turvallisuus puolestaan tarkoittaa työympäristöä, jossa voi olla oma itsensä ja toimia rauhassa omassa roolissa. Turvallisuus koskettaa koko kaupunkia aina matkailijoista alan ammattilaisiin ja asukkaisiin.

”Koronapandemian myötä erityisesti terveysturvallisten toimenpiteiden tarve nousi matkailuliiketoiminnan keskiöön. Yksi tavoitteistamme on nopeuttaa Helsingin matkailun palautumista kriisistä,” kertoo Helsingin kaupungin matkailupäällikkö Nina Vesterinen.

Turvallisuus vaatii ohjeistusta ja yhteistä viestintää. Lisäksi turvallisuuskäytänteiden noudattaminen ja uusiin uhkiin varautuminen vaatii yrityksiltä jatkuvaa seurantaa ja ennakointia. Vastauksena näihin vaatimuksiin Helsinki on luonut matkailun turvallisuuden käsikirjan, joka tarjoaa kattavasti turvallisuustietoa ja ohjeistusta alan toimijoille. Helsingille on tehty myös kaupungin turvallisuusjohtamisen kehittämissuunnitelma, jossa kaupungin olemassa olevia turvallisuusrakenteita katsotaan erityisesti matkailijan näkökulmasta.

Turvallisuus on läsnä matkan jokaisessa vaiheessa aina kohteen valinnasta ja suunnittelusta matkan jälkeiseen kokemusten jakamiseen. Matkailija kohtaa matkallaan aina useita eri palveluja, kohteita ja ihmisiä – ja jokaisella näistä on vaikutusta siihen, millainen turvallisuuden kokemus matkailijalle muodostuu. Siksi Helsinki on halunnut tuoda turvallisuuteen vaikuttavien toimijoiden laajan joukon yhteen.

Helsingin turvallisuutta kehitetään yhdessä kumppaneiden kanssa

Hankkeen yksi merkittävimmistä saavutuksista on koko laajan turvallisuusverkoston kartoittaminen. Lähtökohta oli hyvä, sillä yhteistyön perusta oli jo olemassa. Seuraava askel on verkoston nivominen entistä tiiviimmin yhteen. Yhteistyö kaupungin, yritysten, viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden välillä on kuitenkin hankkeen aikana saanut uutta virtaa ja selkeät toimintamallit.

“Mikään ei ollut rikki, kun aloitimme hankkeen. Helsingillä oli jo ansaittu imago turvallisena matkakohteena, joten halusimme vaalia sitä,” kertoo hankkeen projektipäällikkö Sanni Liimatta.

Kehityskohteita turvallisuuteen haettiin muun muassa alan toimijoille suunnatun työpajatyöskentelyn kautta. Esimerkiksi toive turvallisuudelle luoduista minimivaatimuksista tuli suoraan matkailutoimijoilta. Nämä minimivaatimukset sisältyvät nyt niin sanottuihin turvallisuuden tasoihin, jotka on kuvattu Helsingin matkailun turvallisuuden käsikirjassa.

Osana matkailun turvallisuustyötä syntyi käsikirjan lisäksi myös matkailijavirtoja visualisoiva reaaliaikainen Heatmap-verkkosivu. Sivulta näkee pääkaupungin matkailun kannalta keskeisten alueiden, nähtävyyksien ja palveluiden kuluvan minuutin ruuhkatilanteen värikoodattuna karttanäkymään. Heatmap on otettu vastaan suurella mielenkiinnolla ja ilmestyessään se ylitti laajalti myös uutiskynnyksen. Sivustoa kehitetään edelleen palautteen ja kerätyn tiedon pohjalta. Parhaillaan pohditaan Heatmapin tulevaisuuden käyttömahdollisuuksia, kuten sitä, kuinka sivustoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi tapahtumien järjestelyissä tai virkistysalueiden suunnittelussa.

Turvallisuus on tulevaisuuden kilpailuvaltti

Helsingin luomaa laajaa matkailun turvallisuuden kehittämisen ja johtamisen mallia voidaan käyttää paitsi koronapandemiasta toipumiseen myös tulevaisuuden kriiseihin varautumiseen. Turvallisuuteen panostaminen tuo myös taloudellista hyötyä, sillä se lisää kaupungin vetovoimaa ja houkuttelee alueelle uusia matkailijoita. Turvallisuus on usein edullista, mutta tuottaa paljon. Turvallisuuden kasvattaminen tapahtuu usein pienin teoin eikä se vaadi suuria panostuksia. Turvallisuuden eteen tehdyn työn hyödyt heijastuvat kuitenkin suoraan matkailijamääriin ja matkailun laatuun.

Pandemianjälkeisessä maailmassa turvallisuus voi nousta hyvin merkittäväksi kilpailuvaltiksi ja vetovoimatekijäksi. Helsingillä on siis hyvä tilaisuus ottaa turvallisuuden edelläkävijän rooli matkailumarkkinoilla. Kaupungin tavoite on asetettu korkealle: haluamme, että Helsinki on maailman turvallisin pääkaupunki matkailijalle vuonna 2030.

Lisätietoja:

Uutisen kuva: Turvallisuus on tärkeä osa tapahtumien toteutusta. Tuomaan markkinat järjestetään tänä vuonna Helsingin Kauppatorilla 27.11.–22.12. ja paikalle odotetaan paljon kävijöitä. Kuva: Jussi Hellsten