Kuva: Aiko Lohtander

Helsinki mukana Itämerihaasteen valtakunnallisessa verkostoitumisessa

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki osallistuu Helsingin edustajana tänään Itämerihaasteen valtakunnalliseen verkostoitumisseminaariin Turussa.

Helsingin ja Turun kaupunkien kolmas yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma on hyväksytty vuosiksi 2019–2023 ja se jatkaa Itämerihaasteen kumppaniverkoston tukemista ja kehittämistä. Toimenpideohjelmassa huomioidaan aiempaa vahvemmin se, että ilmaston muuttuessa meren ja rannikkovesien kuormitus lisääntyy. Kaupungeilla on mahdollisuus omassa toiminnassaan sekä Itämerihaasteen kumppaniverkoston ja muun yhteistyön kautta laajasti Itämeren valuma-alueella edistää kestävän tulevaisuuden edellytyksiä.

”Hyvinvoivan Itämeren hyväksi voidaan tehdä kaupungeissa paljon konkreettisia tekoja. Helsinki pyrkii esimerkiksi vähentämään Itämeren rehevöitymistä lisäävää fosforikuormaa kompensoimalla fosforipäästöjä ja osallistumalla hankkeeseen, jossa pyritään poistamaan fosforia merestä ja jalostamaan sitä edelleen käyttökelpoiseksi lannoitteeksi”, kertoo Anni Sinnemäki.

Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023 toteuttaa monia Helsingin kaupunkistrategian ja merellisen strategian meren tilaan ja meriluontoon liittyviä vesiensuojelutavoitteita. Itämerihaasteen tavoitteena on puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri. Ohjelma tukee päämääriä saavuttaa Itämereen kirkkaat rannikkovedet, hyvinvoiva meriluonto, puhdas ja turvallinen vesiliikenne ja suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Päämääränä on myös aktiivinen Itämeri-kansalaisuus, ympäristötietoisuuden ja aktiivisen ympäristövastuullisen toimijuuden kautta.

Helsinki ja Turku julkaisivat ensimmäisen yhteisen Itämeri-toimenpideohjelmansa ja käynnistivät Itämerihaaste-verkostoaloitteen vuonna 2007. Meri ja sen tila nähtiin tärkeäksi strategiseksi menestystekijäksi kaupungeille. Kahden Itämeri-toimenpideohjelman ja vuosikymmenen aikana on toteutettu kymmeniä konkreettisia toimia kaupunkien oman vesistökuormituksen vähentämiseksi ja toimintatapojen kehittämiseksi. Lisäksi Itämerihaasteen verkostokumppanit, joita on tällä hetkellä 270 organisaatiota Suomesta ja muista Itämeren maista, ovat tehneet satoja tekoja lähivesiensä ja koko Itämeren hyväksi.

Kaupunkien omien toimien lisäksi uusia toimijoita haastetaan edelleen mukaan yhteistyöhön ja nykyisiä Itämerihaasteen verkostokumppaneita kannustetaan uudistamaan omat toimenpideohjelmansa ja sitoutumaan uusiin toimiin Itämeren hyväksi.

Itämeri-toimenpideohjelmassa hyödynnetään myös synergioita ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouden sitoumusten sekä vesiensuojelun tavoitteiden välillä. Ohjelma toteuttaa osaltaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä Itämeren suojelukomission toimintaohjelman, EU:n Itämeri-strategian ja Suomen Itämeren alueen strategian tavoitteita.

Itämerihaaste – Helsingin ja Turun kaupunkien yhteinen Itämeri-toimenpideohjelma 2019–2023

Täysin purjein kohti uutta kautta 2019–2023 – Itämerihaasteen valtakunnallinen verkostoitumisseminaari 8.11.2018