Kuva: Lauri Rotko

Helsinki mukaan Bloombergin Partnership for Healthy Cities -verkostoon – tavoitteena lisätä koululaisten turvallista ja aktiivista liikkumista

Helsinki on liittynyt kansainväliseen Partnership for Healthy Cities -verkostoon, joka on sitoutunut ehkäisemään tarttumattomia sairauksia, kuten syöpää ja diabetesta, vaikuttamalla elintapoihin ja -ympäristöihin. Verkoston jäsenkaupungit valitsevat ensi vuoden ajaksi oman kehittämiskohteensa. Helsinki haluaa omassa hankkeessaan edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia parantamalla koulumatkaturvallisuutta, jotta yhä useampi lapsi ja nuori valitsee kävelyn tai pyöräilyn päivittäiseksi liikkumistavaksi kouluun.

Bloomberg Philanthropies -säätiön tukemaan Partnership for Healthy Cities -verkostoon kuuluu maailmanlaajuisesti 70 kaupunkia, joista eurooppalaisia ovat Helsingin lisäksi Barcelona, Lontoo ja Pariisi. Verkosto toimii yhteistyössä Maailman terveysjärjestö WHO:n sekä terveysjärjestö Vital Strategiesin kanssa.

Helsingin tavoitteena on parantaa lasten terveyttä ja vahvistaa arjen liikkumiseen liittyviä positiivisia mielikuvia niin lasten kuin vanhempien osalta. Työtä tehdään esimerkiksi parantamalla kouluympäristön jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteita sekä lisäämällä tietoisuutta arjen liikkumisen terveysvaikutuksista.

”Liikkumattomuus on kasvava maailmanlaajuinen haaste, jonka ratkaisu koostuu pienistä jokapäiväisistä valinnoista. Kaupunki voi vaikuttaa liikkumattomuuteen muun muassa kehittämällä kaupunkiympäristöä turvallisemmaksi ja siten myös lasten ja nuorten liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kannustavaksi. Helsingin kunnianhimoinen liikkumisohjelma on yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista ja yhteistyö Partnership for Healthy Cities -verkoston kanssa vahvistaa mahdollisuuksiamme onnistua tavoitteissamme oppimalla muilta kaupungeilta”, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

Hankkeen pilottikouluksi on valikoitunut Suutarinkylän peruskoulu, jonka ympäristössä yhteistyössä koulun ja kaupunkiympäristön asiantuntijoiden kanssa tehdään parannuksia, jotta kävely ja pyöräily kouluun sujuvat turvallisesti. Pilottikoulu valittiin oppilasmääränsä sekä sijaintinsa vuoksi. Suutarinkylän peruskoulun oppilaat vanhempineen pääsevät mukaan kevään aikana tehtävään kehittämistyöhön.

Partnership for Healthy Cities -verkosto