Pormestari Vapaavuori tapasi YK:n pääsihteeri António Guterresin pormestarikollegoidensa kanssa.

Helsinki luovutti kestävän kehityksen raporttinsa YK:lle ensimmäisenä eurooppalaiskaupunkina

Helsinki luovutti Agenda 2030 -seurantakokouksen yhteydessä kesäkuussa valmistuneen kestävän kehityksen raporttinsa ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina YK:lle 18.7. Pormestari Jan Vapaavuori puhui YK:ssa raportin luovutuksen yhteydessä.

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (High Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) järjestettiin New Yorkissa 9.–19.7.2019. HLPF on YK:n tärkein kestävää kehitystä käsittelevä kokous, ja se arvioi maailmanlaajuista edistymistä YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2015 käynnistynyt toimintaohjelma Agenda 2030 tavoittelee äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävään kehitystä, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, talous ja ihminen.

Helsinki sitoutui syyskuussa 2018 vapaaehtoiseen kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoraportointiin YK:lle, New Yorkin jälkeen toisena kaupunkina maailmassa. YK:lle nyt luovutettu raportti Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019 valmistui kesäkuussa. Raportin tuloksista selviää, että Helsingin kaupunkistrategian sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sopivat hyvin yhteen. Lisäksi Helsingissä on jo toteutettu tai on meneillään useita toimenpiteitä, jotka edistävät YK:n tavoitteita. Raportin tuloksia käytetään myös tukena kaupungin toiminnan suunnittelussa tulevaisuudessa.

Pormestari Vapaavuori käytti puheenvuoron istunnossa, jonka teemana on HLPF-foorumin roolin kehittäminen jatkossa entistä tehokkaammaksi Agenda 2030:n toimeenpanon seuraajaksi ensimmäisen nelivuotissyklin päättyessä. Lisäksi pormestari Vapaavuori esitteli Helsingin raporttia YK:n pääsihteeri António Guterresille ja puhui neljässä oheistapahtumassa, joista yhden Helsinki järjesti yhdessä New Yorkin kaupungin sekä Suomen YK-edustuston kanssa. Helsinki ja New York ovat tehneet tiivistä yhteistyötä koko prosessin ajan ja pyrkivät saamaan muita kaupunkeja mukaan sitoutumaan vapaaehtoiseen toimeenpanoraportointiin.

”Kaupunkien vaikutusvalta maailmassa kasvaa muuan muassa kaupungistumisen ja globaalien haasteiden urbaanin luonteen myötä jatkuvasti. Kaupungit ovat nousemassa valtioiden rinnalle ratkaisemaan globaaleja ongelmia. Tärkein työ Agenda 2030 jalkautuksessa tehdään paikallisella tasolla – lähellä ihmisiä. Helsinki tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden kaupunkien kanssa sen eteen, että kaupunkien painoarvo tunnistetaan keskeisillä kansainvälisillä foorumeilla ja verkostoissa. Yksi tärkeistä valtioiden ja kaupunkien välisen yhteistyön foorumeista voisi tulevaisuudessa olla YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpano”, sanoo pormestari Vapaavuori.

Suomen painopisteitä foorumissa olivat koulutus, osaaminen ja tulevaisuustaidot sekä niiden yhteys kestävään kehitykseen. Opetusministeri Li Anderssonin johtamaan delegaatioon kuului Helsingin kaupungin lisäksi useita ministeriöitä, Agenda 2030 -nuoret sekä kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä. Suomi isännöi foorumin aikana kahta oheistapahtumaa sekä järjesti tuoreena puheenjohtajamaana yhdessä EU:n kanssa ensimmäisen EU:n Agenda 2030 -työtä esittelevän tapahtuman YK:ssa.

Pormestarin puhe YK:ssa

Helsinki ja kestävän kehityksen tavoitteet

Agendasta teoiksi – YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen Helsingissä 2019

JAA