Laakson sairaalan hoitaja. Kuva: Marja Väänänen / Helsingin kaupunki

Helsinki pyrkii välttämään henkilöstönsä lomautukset – varautumissuunnitelmalla varmistetaan kriittiset toiminnot

Helsingin kaupunki haluaa välttää henkilöstön lomautukset varautumalla koronaviruksen aiheuttamaan tilanteeseen kaikin käytettävissä olevin keinoin. Henkilöstön tilanne kaupungin sisällä vaihtelee suuresti alasta ja roolista riippuen. Osa kaupungin toiminnoista on suljettu, mutta esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa työvoiman tarve on merkittävästi lisääntynyt. Lisäksi pelastustoimessa tulee varmistaa riittävä työvoima poikkeustilanteenkin aikana.

Poikkeustilanteen vuoksi suljetuista toiminnoista ryhdytään selvittämään mahdollisuutta siirtää henkilöstöä toisiin tehtäviin yli toimiala-, liikelaitos- tai virastorajojen työvoimatarpeen mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilöstöä, jolla on tarvittavaa kokemusta tai osaamista, voidaan siirtää toimialalta toiselle sellaisiin tehtäviin, joissa työvoiman tarve on lisääntynyt.

Työvoimatarpeen muutoksiin pyritään reagoimaan myös vuosiloma- ja poissaolosuunnittelulla. Lomautusten välttämiseksi ja kaupungin toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi myös vuosilomien ajankohtia tarkastellaan. Tehtävissä, joissa työvoiman tarve on vähentynyt, henkilöstöä kannustetaan pitämään pois kertyneitä lomia. Sen sijaan sosiaali- ja terveystoimessa sekä pelastustoimessa varaudutaan valmiuslain nojalla vuosilomien siirtämiseen työvoiman riittävyyden varmistamiseksi.

Jalkautuvaa nuorisotyötä tehostetaan

Jalkautuvalle nuorisotyölle on vallitsevassa tilanteessa aivan erityinen tarve, ja sitä tehdään digitaalisen nuorisotyön ja yksilöllisen tuen lisänä.

Helsingin kaupunki on tiivistänyt yhteistyötä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa jalkautuvassa nuorisotyössä. Toiminnassa on lisäksi mukana muun muassa Aseman Lapset ry. Kokonaisuutta koordinoi pääkaupunkiseudun yhteinen Nuorisotyö raiteilla -hanke.

Kunnat toimivat tiiviissä yhteistyössä myös poliisin kanssa. Helsingin poliisin ennalta estävä toiminta ja nuorisopalvelut tekevät aktiivisesti yhteistyötä ja ylläpitävät ajantasaista tilannekuvaa nuorten liikkumisesta ja kokoontumisesta kaupungissa.

Katso tallenne 24.3. tiedotustilaisuudesta:

Jutun pääkuva: Marja Väänänen / Helsingin kaupunki