MyData Global -logo.

Helsinki liittyy kansainväliseen MyData Global -verkostoon

Helsinki haluaa kehittää omia OmaData-kyvykkyyksiään. OmaData on periaate henkilötietojen hallinnalle, jonka mukaan ihmisillä on oltava mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa eteenpäin heistä kerättäviä henkilötietoja. OmaData-kyvykkyyksillä luodaan tietä kohti reilua, kestävää ja hyvinvoivaa digiyhteiskuntaa, jossa henkilötiedon jakaminen ja hyödyntäminen perustuvat luottamukselliseen suhteeseen ihmisten ja organisaatioiden välillä. Fiksu kaupungin datan käyttö mahdollistaa myös sen, että dataa ja analytiikkaa hyödyntämällä kaupunki voi tuottaa kaupunkilaisille tehokkaammin yksilöllisiä ja kohdennettuja palveluja ennakoivasti silloin, kun he niitä tarvitsevat. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Helsinki on liittynyt kansainväliseen MyData Global –verkostoon.

Kaupungilla on hallussaan kaupunkilaisista paljon erityyppistä dataa, jota kertyy muun muassa siitä, kun kaupunkilaiset käyttävät kaupungin palveluja. Helsinki haluaa hyödyntää tätä dataa aiempaa paremmin yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Palvelujen digitalisointi tai datan kerääminen itsessään ei ole Helsingin tavoite, vaan se, että teknologioiden älykäs hyödyntäminen mahdollistaa arkea helpottavien palvelujen tarjoamisen kuntalaisille. Avainasemassa on kaupunkilaisten suostumukseen perustuva datan käyttö.

"Helsingin digitalisaatio-ohjelman tavoitteena on mahdollistaa palvelutarpeen ennakoiva kaupunki ihmisten ehdoilla. Toteutamme OmaData-periaatteet käytännössä rakentamalla kyvykkyydet datan läpinäkyvään hallintaan ja luvittamiseen. Haluamme, että Helsinki yhdessä muiden Suomen kaupunkien kanssa toimii suunnannäyttäjänä kansainvälisesti, kun rakennamme ihmislähtöistä Internetiä yhdessä MyData Global –verkoston kanssa", kertoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama. 

Kaupunkilaisen tulee voida vaikuttaa, miten hänestä kerättyä dataa hyödynnetään

Helsingin tavoite on, että kaupunki kertoo OmaData-periaatteiden mukaisesti läpinäkyvästi, mitä dataa kaupunkilaisista kerätään, mitä dataa käytetään ja mihin tarkoitukseen. Samalla kaupunki kertoo myös kaupunkilaisdataa käyttäessään käytön perusteen eli perustuuko se käyttäjän antamaan lupaan tai esimerkiksi laissa määriteltyyn sopimussuhteeseen tai asiakkuuteen. Lisäksi kaupunkilainen voi halutessa vaikuttaa siihen, jaetaanko hänen dataansa kaupungin eri palveluiden välillä tai toisille organisaatioille eli esimerkiksi toisen kaupungin käyttöön. ​

OmaData-periaatteiden ytimessä on tavoite luottamukseen perustuvaan, reiluun suhteeseen ihmisten ja dataa käyttävien organisaatioiden välillä. Lähtökohtana on siis, että kaupunkilaiset saavat näkyvyyden siihen, millaista henkilökohtaista dataa heistä on kerätty ja he voivat halutessaan myös vaikuttaa siihen, miten Helsinki dataa hyödyntää. Näin Helsinki osoittaa olevansa luotettava yhteistyökumppani kaupunkilaisille.

Liittymällä MyData Global –verkostoon vuoden 2021 alusta Helsinki on mukana vaikuttamassa OmaData-periaatteiden kehitykseen​ Suomessa ja EU-tasolla sekä tukee periaatteiden toteuttamista kaupunkien toiminnassa. Verkosto parantaa myös Helsingin osaamista OmaDatan käytöstä vertaisoppimisen kautta ja edistää yhteistyötä Suomessa ja maailmalla​. Kansainvälisessä MyData Global -verkostossa on jo yli 90 organisaatiojäsentä yli 40 maasta. Lisäksi verkostossa on satoja yksityisjäseniä kuudelta mantereelta. Jo aiemmin Helsingin kaupunki on tehnyt tiivistä yhteistyötä verkoston kanssa.

Suomen valtiovarainministeriö myönsi keväällä 2020 Helsingin, Espoon, Turun ja Oulun kaupungeille reilut 2 miljoonaa euroa rahoitusta OmaData-hankkeisiin. Kaupunkien yhteisenä tavoitteena on parantaa kaupunkien teknisiä kyvykkyyksiä, jotta kaupunkilaisdatan käytön, yksilönsuojan ja tietoturvan välillä ei tarvitse tehdä kompromisseja.

Lue lisää Helsingin datastrategian tavoitteista.

Tutustu MyData-verkostoon tästä.