Tommi Laition valokuva: Veikko Somerpuro

Helsinki kutsuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia työntekijöitään tapaamiseen

Aloitteentekijänä toimii kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio.

”Itse vähemmistöön kuuluvana haluan olla tekemässä Helsingistä työpaikan, jossa jokaisen on helppoa puhua itsestään ja perheestään työpaikan kahvipöydässä”, Laitio sanoo.

Tutkimusten mukaan ihmiset voivat töissä paremmin, sitoutuvat vahvemmin työnantajaansa ja tekevät parempaa tulosta silloin, kun he voivat olla oma itsensä työpaikalla.

”Uskon, että työntekijöiden verkosto rohkaisisi vähemmistöön kuuluvia sekä auttaisi työnantajaa tekemään tasa-arvoisempaa henkilöstöpolitiikkaa sekä parantamaan palvelujamme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville kuntalaisille”, Laitio sanoo.

Helsinki haluaa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. ”Helsingissä tavoitellaan työelämää, jossa jokaista arvostetaan ja jokainen voisi kokea olevansa oma itsensä. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa”, henkilöstöpolitiikan päällikkö Asta Enroos kaupunginkansliasta kertoo.

Osallistujat luovat verkostosta näköisensä

Verkoston ensimmäinen tapaaminen järjestetään torstaina 12.4. klo 17–19 Pasilan kirjaston auditoriossa, osoitteessa Kellosilta 9.

Vapaamuotoisessa tilaisuudessa keskustellaan aiheesta sekä kartoitetaan, olisiko osallistujilla kiinnostusta verkoston käynnistämiseen.

Laitio avaa tilaisuuden ja kertoo omista kokemuksistaan työelämässä.

Henkilöstökerhon lailla toimiva ryhmä loisi ammatillisia verkostoja, järjestäisi tapahtumia ja toisi asiantuntemusta kaupungin monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöhön.

Tapaamiseen ovat tervetulleita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat työntekijät sekä kaikki asian edistämisestä kiinnostuneet. Tilaisuuteen ei ole ennakkoilmoittautumista.

OHJELMA 12.4. klo 17–19

Avaussanat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio

Kaupungin johtoryhmään kuuluva Tommi Laitio oli vuonna 2010 tekemässä Kaikki muuttuu paremmaksi -kampanjaa, jolla nostettiin esille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia. Laitio on puhunut homoseksuaalisuudestaan avoimesti. Avaussanoissa Laitio avaa omia kokemuksiaan Helsingin kaupungilla työskentelystä sekä sitä, miten HLBT-kysymykset liittyvät Helsingin strategiaan.

 Monimuotoisen työpaikan hyödyt, ohjelmajohtaja Hanna Kaustia, McKinsey

Konsulttiyhtiö McKinsey on jo vuosia tutkinut monimuotoisuuden vaikutusta organisaatioiden johtamiseen, työhyvinvointiin ja tuloksellisuuteen. Hanna Kaustia avaa McKinseyn tutkimustuloksia siitä, miksi monimuotoisuus on sekä työntekijän että työnantajan etu.

Keskustelua

Tapaamisen tavoitteena on selvittää, löytyykö Helsingin kaupungin työntekijöiltä kiinnostusta HLBT-verkoston perustamiseen. Keskustelussa käydään läpi toiveita asian suhteen sekä haetaan vapaaehtoisia asian käynnistämiseksi. 

Kuvaus ja leikkaus: Ville Räty, Tuotantoyhtiö Kuutti Rocks Oy

Lisätiedot tilaisuudesta:
HR-asiantuntija Susanna Puustinen, kaupunginkanslia, susanna.puustinen(at)hel.fi