Helsingin keskustaa. Kuva: Helsinki Marketing

Helsinki päätti ensimmäisistä keinoista yritysten ja muiden organisaatioiden tueksi

Monien helsinkiläisten yritysten ja muiden organisaatioiden taloustilanne on koronaviruskriisin takia kriittinen. Kaupunki etsii aktiivisesti keinoja tilanteen parantamiseksi. Ensivaiheessa kaupunki on maanantaina tehnyt toimia, joilla voidaan estää yritysten ja muiden toimijoiden ajautuminen välittömään kassakriisiin. Seuraavan vaiheen päätöksiä varten keskusteluun kutsutaan mukaan muun muassa Helsingin Yrittäjien ja Helsingin seudun kauppakamarin edustajat.

Maanantain ensivaiheen päätöksinä linjattiin, että kaupungin vuokralle antamien liikehuoneistojen ja muiden liiketilojen vuokrien maksu voidaan tarvittaessa keskeyttää enintään kolmen kuukauden ajaksi. Erääntyneet vuokrat maksetaan kunkin yritysvuokralaisen kanssa erikseen sovittavan 12 kuukauden maksuaikataulun mukaisesti ilman viivästysseuraamuksia. Myös Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä suositetaan noudattamaan tätä linjausta oman taloudellisen liikkumavaransa puitteissa.

Lisäksi kaupunki ei peri vuokraa tiloissaan toimivilta vuokralaisilta siltä ajalta, jolloin toimialan omat tilat ovat suljettuja. Tämä koskee niitä vuokralaisia, jotka toimivat nyt suljettuna olevissa toimipisteissä.

Yrityksille tukea

Lisäksi kaupunki on käynnistänyt käytännönläheisiä, yritysten neuvontaan ja tukeen liittyviä toimenpiteitä. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa tilannekuvaa ja löytää konkreettisia välittömän auttamisen keinoja ahdingossa oleville yrittäjille.

Kaupunki on koostanut päivittyvän listauksen yrittäjille suunnatuista tukipalveluista NewCo Helsingin verkkosivuille ja korona-tukipalveluihin liittyvä asiakasviestintä yrittäjille on ollut aktiivisesti käynnissä viime viikosta lähtien. Lisäksi NewCo Helsinki osana kaupungin toimintaa tarjoaa yrittäjille kriisineuvontapalvelua yhdessä kumppaniensa kanssa.

Alueellinen kriisityöryhmä startupien osalta on käynnistymässä yhteistyössä startup-kampus Maria 01:n, Helsinki Business Hubin ja Business Finlandin kanssa.

Kaupungin järjestöavustukset

Helsingin kaupungin järjestöille vuodelle 2020  myöntämiä avustuksia ei tässä tilanteessa peritä takaisin,  mikäli avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavirustilanteesta.  Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista.

Avustuksen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen jälkeenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen lupaa.

Kaupungin asiakaslaskutus

Kaupungin eri palveluja koskevassa asiakaslaskutuksessa taloushallintopalvelu voi yli 100 euron saatavien kohdalla toistaiseksi antaa asiakkaan pyynnöstä 60 päivää maksuaikaa tavanomaisen 30 päivän sijaan.

Helsinki-avun johtoon Tiina Hörkkö

Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntien sekä järjestöjen uusi ikäihmisille kohdennettu Helsinki-apu -palvelu saa johtajakseen Tiina Hörkön. Hörkkö siirtyi tehtävään läntisen nuorisotyön aluepäällikön tehtävästä poikkeustilan ajaksi maanantaista 23. maaliskuuta alkaen.

Helsinki-avusta saa lisätietoja perjantaina 20. maaliskuuta julkaisemastamme uutisesta: Helsingissä on käynnistetty laaja yhteistyö ikääntyneiden auttamiseksi koronaepidemian poikkeusoloissa.

Katso pormestari Jan Vapaavuoren tiedotustilaisuus 23.3.2020:

Lisää aiheesta
Ajankohtaista: Helsinki ja korona – Toimi näin, jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan