Helsingin kaupungintalo.

Helsinki kiihdyttää toimenpiteitä palkanmaksun ongelmien korjaamiseksi

Helsingin kaupunki on ottanut keväällä käyttöön uuden palkkajärjestelmän. Käyttöönotossa ilmenneitä palkanmaksun ongelmia ratkotaan monin tavoin.

Väärin maksettuja tai puuttuvia palkkoja on ollut yhteensä noin viidessä prosentissa Helsingin kaupungin työntekijöiden palkoista. Ongelmat ovat johtuneet suurelta osin tiedonsiirrossa tapahtuneista puutteista sekä manuaalisen työn määrästä siirryttäessä vanhasta palkkajärjestelmästä uuteen.

Tilanteen vakavuuden vuoksi kaupunki kiihdyttää toimenpiteitä, joilla palkanmaksun ongelmia ratkotaan.

”On selvää, että käyttöönotto ei ole mennyt hyvin ja on erittäin valitettavaa, että tästä on aiheutunut monille ihmisille kohtuuttomia vaikeuksia. Olemme lisänneet asian ratkaisemiseksi tarvittavia voimavaroja, ja lisäämme niitä edelleen, kunnes palkanmaksun ongelmat saadaan ratkaistua”, sanoo kansliapäällikkö Sami Sarvilinna.

Palkanlaskentaan rekrytoidaan voimakkaasti lisää henkilöstöä

Kaupungille on rekrytoitu kymmeniä uusia työntekijöitä palkanlaskentaan ja asiakaspalveluun. Lisäksi kaupunki tekee sisäisiä henkilöstösiirtoja ja yhteistyötä ulkopuolisen kumppanin kanssa korjaustoimenpiteiden kiihdyttämiseksi. Lisävoimin korjataan kaikki palkkavirheet sekä puretaan asiakaspalvelun ruuhkautuneet yhteydenottopyynnöt nopeasti.

Tavoitteena on, että kokonaan puuttuvat palkat ja isoimmat palkkavirheet maksetaan 2 arkipäivän sisällä ilmoituksen saapumisesta.  Muut virheet korjataan niin pian kuin mahdollista.

Helsinki ja Sarastia Oy tekevät tiivistä yhteistyötä  

Palkkajärjestelmän toimittanut Sarastia Oy ja Helsingin kaupunki tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta järjestelmä saataisiin palvelemaan Helsingin tarpeita. Suurena toimijana Helsingillä on myös rooli järjestelmän jatkokehittämisessä.

Kaupungilla aiemmin käytössä ollut palkka- ja henkilöstötietojärjestelmä oli peräisin 80-luvulta ja sen tekninen tuki loppuu vuoden vaihteessa.

Lisätietoja:

Palkanlaskennan yhteystiedot löytyvät täältä.