Helsinki kehittää tekoälyä hyödyntävää kokeilutoimintaa

Helsingin kaupunki kehittää sisäisiä innovaatioita uudessa kaupungin Kokeilukiihdyttämössä. Kiihdyttämö lanseerattiin syksyllä 2019 kampanjalla, jossa kaupungin työntekijöitä rohkaistiin ideoimaan ketteriä ja tekoälyä hyödyntäviä kokeiluja. Talven aikana kaupunki teetti seitsemän kokeiluprojektia, joissa tutkittiin tekoälyn mahdollisuuksia kaupungin palvelujen parantamiseen. Monipuolisia kokeiluja tehtiin muun muassa palautejärjestelmän asiakaspalautteen tekoälyavusteisesta analysoinnista palotarkastusten parempaan kohdentamiseen.

Helsingin kaupungin digitalisaatiokehityksen lähtökohtana on, että palvelujen digitalisaatiolla pyritään helpottamaan helsinkiläisten arkea ja että kaupunkilaiset löytäisivät palvelunsa nykyistä paremmin. Sama koskee myös kaupungin työntekijöitä: digitalisaatio helpottaa päivittäistä työntekoa automatisoimalla rutiinitehtäviä. Tässä tekoälyavusteisilla palvelusuosittelijoilla, palauteanalysoinnin avustajilla ja palotarkastusten kohdentamisilla voi olla tulevaisuudessa iso merkitys.

”Kokeilukiihdyttämön avulla pyrimme jalostamaan innovaatioita ja tukemaan digitalisaatiota hyödyntävää ketterää kokeilutoimintaa kaupunkiorganisaation sisällä. Tavoite on myös oppia kokeiluista ja skaalata niitä koko kaupungin käyttöön”, sanoo hankepäällikkö Ville Meloni Helsingin kaupungin digitalisaation muutostoimistosta.

Tekoälykokeiluja tehdään toisilta hankkeilta oppien

Kaupungin tekoälykokeiluiksi tuli yli 30 ehdotusta. Määrä kertoo, että Helsingin kaupunkiorganisaatiossa on laajaa kiinnostusta kokeilutoimintaan, jossa halutaan oppia tekoälyn mahdollisuuksista. Seitsemän parasta ideaa valittiin jatkokehitykseen varsinaiseen Kokeilukiihdyttämöön, jossa niille jokaiselle myönnettiin 10 000 euron rahoitus. Helsingin kaupunki kokeili tekoälyn hyödyntämistä seuraavissa palveluissa:

  • kaupungin palautejärjestelmän avoimen palautteen tekstianalysointi ja luokittelu
  • pikapalautejärjestelmän asiakaspalautteen analysointi
  • suojateiden tunnistus ilmakuvista
  • kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen älykäs suosittelija
  • kaupungin tapahtumatietojen automaattinen asiasanoitus
  • tekstianalytiikan hyödyntäminen kaupunkistrategiassa viestimisessä
  • Helsingin pelastuslaitoksen strateginen koneavusteinen palotarkastusten kohdentamisohjelma

Tärkeä kriteeri kokeiluissa oli, että niistä kertyneet opit tuli dokumentoida ja jakaa koko kaupunkiorganisaation käyttöön. Näin seuraavat tekoälykehittäjät voivat paremmin välttää haasteellisimmat paikat muun muassa hankinnoissa ja tietosuojakysymyksissä, joihin ensimmäiset kokeilijat joutuivat törmäämään.

”Haluamme kehittää myös organisaatiokulttuuria. Siksi rakensimme matalan kynnyksen kampanjan, jossa ideoijan ei tarvinnut olla valmiiksi tekoälyn ammattilainen. Kaupunki tarjosi asiasta kiinnostuneille tekoälykurssin ja opastusvideoita. Ideoijia opasti myös kymmenisen tekoälyn asiantuntijayritystä”, Meloni kertoo.

Tekoälystä apua suojateiden tunnistamiseen ja kulttuuripalveluiden suositteluun

Pari erilaista esimerkkiä koneoppimisen hyödyntämisestä ovat suojateiden tunnistaminen ja kulttuuripalvelujen suosittelija. Suojateiden koneellisen tunnistamisen avulla Helsingissä voidaan tukea jatkossa paremmin esimerkiksi älyliikenteen kehitystä. Löytö-niminen kulttuuripalvelujen älykäs suosittelija puolestaan auttaa tuomaan kulttuuritapahtumat lähemmäs asukasta. Se vinkkaa asukkaan omien kiinnostuksen kohteiden perusteella häntä mahdollisesti kiinnostavista palveluista. 

Paikkatietoasiantuntija Fanny Taxellin vetämän hankkeen tarkoituksena oli tunnistaa tekoälyavusteisesti kaikki kaupungin suojatiet ilmakuvista ja saada niistä koordinaatit.

"Opimme, että opetusdatan laadun ja määrän merkitys on erittäin tärkeää. Datan määrän kasvaessa myös epäonnistuneen tunnistuksen riski pienenee. Mallin opettamiseen tarvittiin paljon merkittyä dataa eli meidän tapauksessamme kuvia suojateistä – sekä opetusmielessä myös kuvia, joissa suojateitä ei ollut”, Taxell selittää.

Kulttuuripalvelujen suosittelijaa suunnitellut viestintäasiantuntija Sari Lehikoinen toteaa, että kaupungin palveluilla on paljon erilaisia käyttäjäryhmiä ja siksi ohjaaminen palveluiden luokse on digikanavissa usein hankalaa. Toisaalta jos suosittelualgoritmi saadaan toimimaan kulttuuripalveluissa, voitaisiin suosittelutoimintoa soveltaa samalla tekniikalla myös muidenkin toimialojen palvelujen markkinoinnissa.

"Tekoälyn avulla voimme tuoda palvelut lähemmäs asiakasta, parantaa niiden löydettävyyttä ja lyhentää asiakaspolkuja. Löydettävyys lisää myös palvelutyytyväisyyttä. Samalla voimme miettiä, miten voisimme tarjota asukkaille mukavia yllätyksiä ja löytämisen riemua", Lehikoinen pohtii.

Erityisesti suosittelupalveluissa tulee muistaa myös kaupungin toiminnan läpinäkyvyys: asukkaat voivat kiinnostua myös siitä, miksi jotain tapahtumaa ja palvelua suositellaan juuri hänelle. Algoritmin täytyykin olla läpinäkyvä.

Tekoälykokeilujen tekijät ovat huomanneet, että tekoäly on yhtä älykäs kuin sen opettaja. Ihmistä tarvitaan opettamaan konetta ja vinoumat opetusdatassa tai opettajan ajattelussa näkyvät myös tekoälyn toiminnassa. Lehikoisen ja Taxellin mukaan on tärkeä myös katsoa tulevaa tekoälyyn perustuvaa palvelua tai tuotetta heti hankkeen alussa eri näkökulmista. Näistä näkökulmista asiakasnäkökulma on keskeisin, jotta tuloksena olisi selkeä ja helppokäyttöinen tuote. Hankalaa ja epäloogista palvelua ei käytä lopulta kukaan.

Sari Lehikoinen (vas.) ja Fanny Taxell kehuvat Kokeilukiihdyttämön toimintaa. Lehikoinen edisti Löytö-kulttuuripalvelujen suosittelijaa ja Taxell hanketta, joka tunnistaa tekoälyavusteisesti suojateitä ilmakuvista.

Kokeilukiihdyttämön toiminta jatkuu uusilla tekoälykokeiluilla vielä tänä keväänä

Kokeilukiihdyttämötoiminnassa kaupungin kumppaneina ovat olleet myös useat alan yritykset. Kokeilujen suunnitteluun apua tarjosivat Aiwo.ai, Ai4Value, CGI, Deloitte, Digitalist Group, Futurice, Gofore, Helsinki Intelligence, Microsoft, SAS ja Taito United. Kokeilujen toteutuksessa kumppaneina olivat Deloitte, Helsinki Intelligence, Integrify, ja SAS.

Kaupungin toinen tekoälykokeilujen ja ohjelmistorobotiikan kampanja alkaa Kokeilukiihdyttämössä toukokuussa 2020. Rahoituksen kokeilut saavat Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelman budjetista.

Lisätietoa kaupungin tekoälykokeiluista löydät digi.hel.fi-sivuilta.

Uutisen pääkuva: Maija Astikainen.

JAA